Kredyt czy pożyczka? – podstawowe różnice.

clerk giving cash money to customer at bank office

Kiedy nagle wypada problem finansowy, wtedy często pojawia się potrzeba wsparcia. W sytuacji nagłej związanej z finansami, dla wielu osób nie ma znaczenia czy pomoże im kredyt czy pożyczka. Niby jedno i drugie prowadzi do tego samego, do uzyskania konkretnej kwoty pieniędzy. Dla konsumenta nie ma znaczenia czy podpisuje umowę kredytu czy pożyczki. Spróbujmy nieco przybliżyć oba pojęcia.

Pożyczka – co to jest?

Definicja mówi, że jest to zdarzenie zaistniałe pomiędzy dwoma osobami lub osobą, a instytucją w wyniku której nabywa się w czasowe posiadanie określonej kwoty pieniężnej lub wskazanego przedmiotu.

Od strony prawnej sytuację taką regulują przepisy Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 720 par. 1 KC jest to przeniesienie na rzecz biorącego określonej kwoty pieniędzy, którą biorący zobowiązuje się zwrócić w określonej wysokości i we wskazanym czasie.

Co do zasady pożyczka może być udzielona bez pisemnej umowy do wysokości 1000 zł. Pożyczka może być również udzielona na zasadzie bezkosztowej. Oznacza to, że nie ma przymusu naliczania kosztów i odsetek od udzielonej kwoty pożyczki. Co prawda jest to na rynku finansowym rzadko spotykane rozwiązanie i zazwyczaj jest praktykowane między osobami fizycznymi.

Kto może udzielać pożyczki?

Co do zasady pożyczki może udzielać każda osoba fizyczna, instytucja finansowa czy bank. Popularne na rynku są pożyczki tak zwane chwilówki udzielane przez pozabankowe instytucje finansowe.

Osoba biorąca pożyczkę nie musi określać celu na jaki pożycza środki, a pożyczkodawca nie ma obowiązku kontrolowania na co wykorzystano środki.

Kredyt – co to jest?

Kredyty przypisane są bankom i co do zasady jest to forma przyznania gotówki z przeznaczeniem na konkretny cel. Cele kredytowe mogą być różne i zazwyczaj określane są w nazwie wskazując ich konkretne przeznaczenie np. kredyt inwestycyjny, hipoteczny, konsumpcyjny, obrotowy itp.

Od strony prawnej sprawy związane z kredytem regulowane są przez Prawo bankowe. W tej formule wymagana i niezbędna jest umowa kredytowa w formie pisemnej. Umowa określa zasady na jakich kredyt został udzielony z wykazaniem kosztów z nim związanych. Kredyty podlegają oprocentowaniu i zwrotowi na zasadach określonych w umowie.

Kredyt jest umową celową co w praktyce oznacza, że przekazane środki mają służyć określonemu celowi. Bank udzielający kredytu ma możliwość kontrolowania jego wykorzystania.

Co do zasady bank jest jedyną instytucją uprawnioną do udzielania kredytów.

Różnica między pożyczką, a kredytem?

Podstawową różnicą jest to, że bank ma prawo do udzielania kredytów i pożyczek. Natomiast pozabankowe instytucje finansowe mogą udzielać jedynie pożyczek.

Kolejną istotną różnicą jest forma prawna. Pożyczkę reguluje Kodeks cywilny, natomiast kredyt udzielany jest zgodnie z Prawem bankowym. W przypadku kredytu oprócz Prawa bankowego, może być również stosowany Kodeks cywilny. Dzieje się tak kiedy Prawo bankowe nie obejmuje rozpatrywanego problemu.