Najniższa krajowa w Polsce

Polish currency money, calculator and pen on spreadsheet

Najniższa krajowa w Polsce to kwota jaką pracodawca musi zapłacić każdemu pracownikowi za pełen etat pracy ( około 160 godzin w miesiącu ). Zmienia się ona bardzo dynamicznie na przestrzeni ostatnich lat. Obserwujemy bowiem z roku na rok coraz większe wzrosty płacy minimalnej, głównie dzięki dużemu wzrostowi gospodarczemu.

Jak rosła płaca minimalna w Polsce?

Od roku 2010 w naszym kraju obserwujemy systematyczny wzrost płacy minimalnej. W ciągu kolejnych 10 lat kształtowała się ona w następujący sposób :

 1. Rok 2010 : 1317 PLN brutto
 2. Rok 2011 : 1386 PLN brutto
 3. Rok:2012 : 1500 PLN brutto
 4. Rok 2013 : 1600 PLN brutto
 5. Rok 2014 : 1680 PLN brutto
 6. Rok 2015 : 1750 PLN brutto
 7. Rok 2016 : 1850 PLN brutto
 8. Rok 2017 : 2000 PLN brutto
 9. Rok 2018 : 2100 PLN brutto
 10. Rok 2019 : 2250 PLN brutto

Netto najniższa krajowa jest niestety nieco mniejsza, ponieważ od kwoty brutto należy odjąć należny podatek oraz składki na ZUS. Przykładowo w roku 2019 pensja brutto wynosiła 2250 PLN netto co na rękę dawało niecałe 1700 PLN.
Jak widać powyżej co roku najniższa krajowa w Polsce rosła o około 5 procent. Duży wpływ na taką sytuację miał nie tylko wzrost gospodarczy, ale też rosnąca inflacja. Oznaczało to bowiem, że wszystkie produkty z roku na rok kosztowały coraz więcej. Jeżeli płaca minimalna została by na tym samym poziomie to ludność najmniej zarabiająca byłaby coraz biedniejsza.

Ile wynosi najniższa krajowa dzisiaj? Jest to 2600 PLN brutto. Oznacza to, że w tym roku wzrost płacy był zdecydowanie najwyższy – wyniósł 15 procent.

Czy duży wzrost płacy minimalnej jest dobrym rozwiązaniem ?

Wzrost płacy minimalnej może wydawać się na pierwszy rzut oka bardzo dobrym rozwiązaniem. Możemy bowiem wyróżnić następujące pozytywne aspekty takiej sytuacji:

 1. Wyższa przyszła emerytura pracowników
 2. Teoretycznie mniejsza rotacja w zakładach pracy – ludzie będą zarabiać więcej i nie powinni szukać nowego zajęcia za lepsze pieniądze
 3. Wyższe wpływy z podatków do budżetu państwa
 4. Najniższa krajowa w Polsce, kształtuje też zarobki na stanowiskach lepiej opłacanych, jeżeli więc płaca minimalna rośnie to generuje to społeczne
  naciski innych grup społecznych w kierunku podwyższenia płac

Należy jednak spojrzeć na wzrost płacy minimalnej w naszym kraju tez z innej strony. W Polsce bowiem w zdecydowanej większości znajdziemy wielkie firmy z zagranicznym kapitałem. Taka sytuacja spowodowana jest tym, że pensje Polaków są zdecydowanie mniejsze niż na zachodzie, a więc prowadzenie działalności gospodarczej jest bardzo korzystne finansowo. Bardzo agresywny więc wzrost płacy minimalnej, zdecydowanie zmniejsza naszą ekonomiczną przewagę nad innymi państwami, co może spowodować zahamowanie nowych inwestycji prowadzonych przez zagraniczne firmy. Może okazać się również, że całe linii produkcyjne mogą być przenoszone z Polski w miejsca bardziej opłacalne co spowoduje wzrost bezrobocia. Ważne jest więc, aby przy ustalaniu płacy minimalnej analizować sytuację rynkową w najbliższym otoczeniu i nie dopuścić do sytuacji, kiedy nasz kraj w analizach będzie wypadał nierentownie.

Pod tym adresem znajdziesz dane Głównego Urzędu Statystycznego za 1 kwartał 2020 roku: https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-przecietnego-wynagrodzenia-w-pierwszym-kwartale-2020-roku,271,28.html