Jak uzyskać numer NIP?

Businessman with magnifying glass reading documents

Numer NIP jest niezbędny dla wszystkich, którzy zamierzają założyć własną firmę. Jak uzyskać taki numer, jaki wniosek złożyć do Urzędu Skarbowego o jego nadanie – odpowiedzi znajdziesz w tym poradniku.

Czym jest numer NIP?

NIP, czyli Numer Identyfikacji Podatkowej to dziesięć cyfr, które przypisane są do jednej firmy lub osoby. Składające się na niego cyfry nie są losowym ciągiem:

  • pierwsze trzy oznaczają urząd skarbowy, w którym zarejestrował się podatnik,
  • sześć kolejnych to indywidualny numer podatnika nadany przez urząd,
  • ostatnia cyfra to cyfra kontrolna, wyliczana specjalnym algorytmem na podstawie wcześniejszych cyfr.

Numer NIP służy on do prawidłowego oznaczania dokumentów związanych ze zobowiązaniami podatkowymi w celu prawidłowego rozliczenia VAT, jest to również sposób ewidencji podatników i płatników składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

Numer ten jest przyporządkowany do osób fizycznych na całe życie, a do podmiotów gospodarczych na cały okres prowadzenia działalności.

Jak otrzymać własny numer NIP?

Aby uzyskać własny Numer Identyfikacji Podatkowej, można postąpić na dwa sposoby. Osoby, które zakładają działalność gospodarczą mogą po prostu zarejestrować ją na stronie CEIDG i przy wypełnianiu formularzu zaznaczyć opcję, że nie posiadają jeszcze numeru NIP. Wtedy zostanie on wygenerowany automatycznie.

Osoby, które chcą mieć NIP, ale jeszcze nie zakładają działalności, mogą złożyć wniosek o jego nadanie do urzędu skarbowego właściwego ze względu na swoje miejsce stałego zamieszkania. Wniosek składa się na dokumencie oznaczonym jako NIP-3 (dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej).

Można pobrać i złożyć go osobiście, ale można też skorzystać z drogi elektronicznej, przesyłając go mailem, albo specjalną elektroniczną skrzynką podawczą, jeśli z takiej korzysta dany urząd. Uwaga – jest to jednak możliwe tylko dla osób, które posiadają podpis elektroniczny.

Urząd odpowie na wniosek w formie decyzji administracyjnej, przekazując zgłaszającemu jego indywidualny numer.

Dodaj komentarz