Inspektor danych osobowych – jego zadania

Cloud Service Data Security Concept

Inspektor Danych Osobowych jest profesjonalistą odpowiedzialnym za przegląd polityk i procedur dotyczących danych osobowych.

„Inspektor ochrony danych powinien być niezależny od jakiegokolwiek innego stanowiska w organizacji i nie powinien być zaangażowany w przetwarzanie danych osobowych ani żadne inne zadania, które mogłyby kolidować z jego niezależnością”.

Zadaniem inspektora ochrony danych jest zapewnienie, że organizacja szanuje prawa osoby do prywatności, poufności i bezpieczeństwa.
Inspektor danych osobowych to oprogramowanie, które umożliwia sprawdzenie ustawień prywatności w sieci.

Inspektorzy danych osobowych to aplikacje, które pomagają badać ustawienia prywatności w sieci. Najczęstszym przypadkiem użycia tego oprogramowania jest sytuacja, gdy chcesz dowiedzieć się, co zostało udostępnione o sobie w Internecie lub jeśli chcesz dowiedzieć się, gdzie są udostępniane Twoje zdjęcia.

Inspektor danych osobowych pokaże wszystkie znalezione informacje w zorganizowany sposób. Daje ci listę miejsc, w których mogą znajdować się Twoje zdjęcia, takich jak serwisy społecznościowe lub witryny do przechowywania zdjęć. Poinformuje Cię również, kto je pobrał i oznaczył na innych stronach internetowych. Możesz także zobaczyć, ile osób je obejrzało i czy ktoś inny przesłał je gdzie indziej bez Twojej zgody.

Zobacz też: Czym są dane osobowe. Jak chronić dane osobowe?

Inspektor danych osobowych to termin używany do opisania osoby, która ma dostęp do naszych danych osobowych. Ale jakie są jego zadania?

Obowiązki inspektora danych osobowych będą się różnić w zależności od pracodawcy osoby. Na przykład firma ubezpieczeniowa może zlecić swoim inspektorom przegląd historii medycznej potencjalnych klientów. Z drugiej strony, agencja rządowa może zlecić swoim inspektorom monitorowanie osób przebywających w okresie próbnym pod kątem zarzutów dotyczących narkotyków lub innych przestępstw.
Inspektorzy danych osobowych to osoby zatrudnione przez rząd lub firmy prywatne w celu analizy danych osobowych obywateli.

Zobacz więcej artykułów dotyczących tematu ochrony danych osobowych: Inspektor ochrony danych, Czy firm spoza Unii Europejskiej nie dotyczy RODO?

Inspektorzy ci odpowiadają za nadzorowanie sposobu, w jaki firmy przechowują i wykorzystują dane osobowe osób.

Niektóre z ich zadań obejmują audyt zasad i procedur firmy, ustalanie, czy firma posiada wystarczające zabezpieczenia w celu ochrony danych osobowych, kontrolowanie, jak długo przechowuje te dane oraz upewnianie się, że pozbywa się ich w sposób odpowiedzialny.

Inspektorzy danych osobowych to osoby, które dokonują inspekcji i audytu wykorzystania danych osobowych, aby upewnić się, że nie są one wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem. Mogą przeprowadzać wywiady i ankiety, aby dowiedzieć się, w jaki sposób wykorzystywane są dane osobowe, na przykład w celach marketingowych.

Inspektor danych osobowych powinien być niezależny i bezstronny. Powinni również dobrze rozumieć, w jaki sposób dane osobowe mogą być wykorzystywane do celów marketingowych.