Jak zapłacić opłatę skarbową?

Polish Zloty Banknotes

Chcąc załatwić sprawę urzędową, często występuje konieczność opłaty skarbowej. Taryfikator urzędowy określa wysokość oraz formę wniesienia opłaty.

Co to jest opłata skarbowa?

Zwana jest także opłatą stemplową. Jest to forma zapłaty za wykonaną czynność przez organy administracji publicznej. Czynność wykonana przez urzędnika polegająca na wydaniu pożądanego dokumentu, zaświadczenia, zezwolenia, odpowiedniego dokumentu podlega konieczności wniesienia odpowiedniej opłaty.

Oczywiście nie wszystkie czynności wykonywane przez urzędników administracji publicznej podlegają opłacie. O tym czy dana czynność podlega opłacie skarbowej informuje urzędnik do którego się zwraca petent.

W celu przygotowania się do sprawnego ubiegania się o konkretny dokument można zapoznać się na stronie internetowej danego urzędu czy objęty jest on opłatą skarbową. Odpowiedni taryfikator określa wysokość niezbędnej opłaty oraz formę jej dokonania.

Sposoby wnoszenia opłaty skarbowej.

Sposoby wnoszenia opłaty skarbowej nie odbiegają w jakiś istotny sposób od ogólnie przyjętych zasad dokonywania opłat, zapłat, wpłat.

Powszechnie stosowane sposoby wnoszenia opłat skarbowych:

  • gotówka w kasie właściwego urzędu
  • przelew na konto właściwego urzędu
  • za pośrednictwem inkasentów zgodnie z podanym wykazem

W niektórych urzędach opłatę skarbową można było również dokonywać za pomocą znaczków skarbowych. Ten rodzaj opłat często stosowany był w sadach, notariatach.

Opłaty skarbowe w formie znaczków skarbowych zostały zniesione w roku 2017.

Zwrot opłaty skarbowej

Każdy kto wniósł stosowną opłatę skarbową, a nie otrzymał wnioskowanego dokumentu, ma prawo do zwrotu poniesionej opłaty skarbowej. Zwrot należy się wtedy kiedy wniesiono opłatę wyższą niż wymagana oraz osobom zwolnionym z opłat skarbowych.

Zwrotu można domagać się w okresie do 5 lat od momentu jej wniesienia. Zwrot odbywa się na wniosek osoby ubiegającej się o niego.

W jakich sprawach nie ma opłaty skarbowej:

  • w sprawach alimentacyjnych, opiekuńczych, kurateli, przysposobienia
  • zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę
  • nauki, szkolnictwa, oświaty pozaszkolnej
  • ochrony zdrowia
  • świadczeń socjalnych, pomocy społecznej, zatrudnieniu socjalnym

Przed wniesieniem opłaty skarbowej, należy sprawdzić w urzędzie do którego się kieruje wniosek czy nie należy się do grupy osób lub podmiotów obligatoryjnie zwolnionych z opłat.