Skuteczna sprzedaż.

Closeup of woman with shopping cart

W czasach nie tak dawno minionych panowało przekonanie zawarte w powiedzeniu:”lepszy centymetr handlu niż metr produkcji”. Te proste słowa oddają jak korzystne jest zajmowanie się sprzedażą. Reguła jest prosta aby cokolwiek mieć należy to zrobić samemu albo kupić.

Reguła, regułą a sprzedaż, sprzedażą. XXI wiek to czas konsumpcji. Dóbr wszelakich na rynku jest tak wiele, że kupujący nie ma problemu. Kupujący nie ma problemu a co ze sprzedawcą?

Co to jest sprzedaż?

Jest to odpłatne dostarczenie towarów lub usług oraz wszystkie czynności organizacyjne z tym zdarzeniem związane.

Już to krótkie zdefiniowanie pokazuje, że sprzedaż nie jest prostą czynnością. Każdej sprzedaży towarzyszą określone warunki zewnętrze. Inaczej wygląda proces sprzedaży w sklepie, inaczej na prezentacji ogólnej, inaczej w relacjach indywidualnych.

Sklep sam w sobie kojarzy się z miejscem, w którym dokonuje się transakcji kupna i sprzedaży. Jeśli w sklepie jest wystarczająca ilość towarów spośród których kupujący może wybrać to co potrzebuje to oznacza, że wszystkie warunki po obu stronach zostały spełnione. Czy to już wszystko? Nie ponieważ to mało skuteczna sprzedaż.

Pełen efekt skutecznej sprzedaży będzie wtedy kiedy klient w tym przypadku kupujący, oprócz zaplanowanego koszyka zakupowego, dołoży do niego coś co nie miał w planie kupić. Im więcej nieplanowanych zakupów zrobi klient chodzący po sklepie z listą zakupów tym skuteczniejsza będzie sprzedaż. W przypadku sklepu wpływ na nadprogramowe zakupach ma wielkość zatowarowania, ekspozycja, kompetentna obsługa.

Czy sprzedaż jest sztuką?

Oczywiście że sprzedaż jest sztuką, a jeszcze większą sztuką jest skuteczna sprzedaż. Co to jest ta skuteczna sprzedaż? Najprościej można to określić w prostych słowach: zadowolony klient i zadowolony sprzedawca to efekt skutecznej sprzedaży.

Aby zostać skutecznym sprzedawcą, należy posiadać podstawowe umiejętności handlowe. Te umiejętności nie są stałą porcją wiedzy. Warunki rynkowe zmuszają do ciągłego doskonalenia profesji sprzedawcy. Zmieniające się techniki sprzedaży i umiejętność ich wykorzystywania to podstawa skuteczność.

Dziś szczery uśmiech nie wystarczy aby przekonać klienta do zakupu. Klient jest coraz lepiej wyedukowany i wymaga tego samego od sprzedawcy. Przewagę będzie miał zawsze ten kto doskonale zna dobra, które oferuje do sprzedaży.

Szkolenia sprzedażowe czy one są potrzebne?

Dla prowadzenia skutecznej sprzedaży niezbędne jest posiadanie wysokich kwalifikacji. Techniki sprzedaży ulegają ciągłym modyfikacjom będącym efektem tworzenia się rynku konsumenta. Bogactwo oferty handlowej jest tak duże, że przyciągnięcie klienta i skuteczne go obsłużenie wymaga sporych umiejętności.

Najważniejszym elementem w edukacji sprzedażowej i skuteczności w tym zakresie, jest sztuka rozpoznania potrzeb klienta. Posiadając wiedzę jak rozpoznawać potrzeby klienta, droga do finalizacji transakcji jest o wiele łatwiejsza. Oczywiście rozpoznawanie potrzeb jest tylko jednym z wielu elementów towarzyszących każdej sprzedaży.

W czasach bardzo nasyconego rynku wszelkimi dobrami, sprzedaż jest zajęciem wymagającym ciągłej nieustannej edukacji. Tylko ten kto wraz z rozwojem rynku sprzedażowego będzie podnosił swoje kwalifikacje, a tym samym umiejętności, będzie mógł mówić o wykonywaniu sztuki skutecznej sprzedaży.