Office document binders in a filing cabinet drawer. 3d illustration
Firma

Jak przechowywać dokumenty w firmie?

Każdy przedsiębiorca prowadzący własną działalność musi zadbać o to, aby w odpowiedni sposób przechowywać dokumenty związane z firmą. Dodatkowe komplikacje pojawiają się w momencie zatrudnienia pracowników, gdyż do podstawowych dokumentów dochodzi jeszcze dokumentacja pracownicza. Wszystkie dokumenty należy archiwizować odpowiedni czas, gdyż jest to wymagane przez obowiązujące prawo. W przypadku zbyt dużej ilości dokumentów przedsiębiorca może skorzystać z firmy przechowującej dokumenty działalności.

Businessman holding money in his hands
Biznes

Wypłata wynagrodzenia – do kiedy pracodawca jest zobowiązany do dokonania przelewu pracownikowi?

Wypłata wynagrodzenia w terminie jest jednym z najważniejszych obowiązków każdego pracodawcy, a zainteresowani pracownicy zawsze mocno na niej oczekują. Do kiedy jednak pracownicy muszą czekać na swoje wypłaty w świetle obowiązujących przepisów prawa?

Accountant working at her desk
Biznes

Czy firmie potrzebna jest księgowa? Jakie są alternatywy?

Księgowość to jeden z filarów prowadzenia biznesu, jednak wiele firm rezygnuje dziś z usług księgowych z rozmaitych powodów, do których należeć mogą między innymi chęć poczynienia oszczędności czy samodzielna kontrola własnego biznesu. Czy firmie potrzebna jest księgowa we współczesnych czasach i jakie są konsekwencje nieposiadania jej?

Close-up of female hands using digital graphic tablet at modern office
Biznes

Co to jest podpis elektroniczny?

Dziś wprowadzono wiele ułatwień dla ludzi, którzy chcą załatwić swoje prywatne sprawy w urzędach. Kiedyś, trzeba było stać w długich kolejkach o poświęcić cały dzień na załatwienie jednej sprawy. Byliśmy odsyłani o okienka do okienka i zdani tylko na łaskę życzliwej bądź nie pani w okienku.

Te czasy na szczęście powoli przemijają i wiele spraw można załatwić przez Internet. Potrzebny do tego jest profil zaufany oraz podpis elektroniczny. Czym zatem jest ten elektroniczny podpis?

Elektroniczny podpis to jak sama nazwa wskazuje elektroniczna wersja naszego podpisu. Zakładamy go na naszym urządzeniu z którego korzystamy czyli laptopa lub telefonu komórkowego.

Używamy go przede wszystkim do podpisywania dokumentów urzędowych. Dzięki temu nie musimy za każdym razem jechać do urzędu z każdym nowym dokumentem i stać w długich kolejkach. Wystarczy, że zrobimy skan takiego dokumentu i zaopatrzymy go w elektroniczny podpis, który będzie przyjmowany przez dany urząd.

Dodatkowo unikniemy kupowania kopert i znaczków pocztowych. Nie będziemy musieli chodzić na pocztę w celu wysłania naszego dokumentu do urzędu. Nie trzeba też czekać na listonosza w oczekiwaniu na odpowiedź.

Jeżeli nasz dokument zaś podpiszemy podpisem elektronicznym i wyślemy pocztą elektroniczną ni wychodząc z domu to od razu dostaniemy potwierdzenie odbioru dokumentu. Będziemy więc mieć pewność, że dany urzędnik trzymał od nas dokument i nigdzie on się nie zgubił.

W dużej firmie wypełniania się całą masę dokumentów, które trzeba podpisać oraz wysłać pocztą. Dzięki podpisowi oszczędza się czas pracowników oraz pieniądze. Nie trzeba bowiem drukować każdego dokumentu i marnować papieru.

Podpis elektroniczny to też bardzo ważny element w świecie biznesu. Wyobraźmy sobie dwie osoby które chcą współpracować i w tym celu muszą podpisywać wiele umów oraz uzgodnień. Tradycyjną drogą pocztową, wysyłanie i podpisywanie dokumentów trwało by wiele tygodni. Dzięki podpisowi elektronicznemu można podpisane dokumenty przesłać do odpowiedniego urzędu w ciągu jednego dnia.

Calculating expenses
Ekonomia

W jaki sposób powstaje zobowiązanie podatkowe?

Zobowiązanie podatkowe, czyli zobowiązanie do zapłacenia podatku może dotyczyć każdego z nas. Czym właściwie jest, kiedy powstaje i jakie mamy w związku z tym obowiązki?

Czym jest zobowiązanie podatkowe?

Zobowiązanie podatkowe jest często mylone z obowiązkiem podatkowym, jednak jest to błąd – te dwa pojęcia powinny być używane rozdzielne.

Główną różnicą między nimi jest to, że obowiązek podatkowy ma nieskonkretyzowany charakter – nie zawsze fakt, że na danej osobie ciąży obowiązek podatkowy musi wiązać się z koniecznością jego opłacenia. Istnieją bowiem ulgi podatkowe i instytucja przedawnienia, które mogą doprowadzić do zniwelowania konieczności opłaty. Istnienie obowiązku podatkowego oznacza jednak obowiązek złożenia deklaracji lub informacji podatkowej.

Żeby powstało zobowiązanie podatkowe najpierw musi powstać obowiązek podatkowy. Jest to więc w pewnym sensie konkretyzacja obowiązku podatkowego oznaczająca, że należy go opłacić.

Kiedy powstaje zobowiązanie podatkowe?

Ordynacja podatkowa opisuje sposoby powstawania zobowiązań podatkowych. W pierwszym paragrafie artykułu 21 wymienia, że zobowiązanie to powstaje z dniem doręczenia decyzji organu podatkowego, w której wymieniona jest wielkość tego zobowiązania lub w dniu zaistnienia zdarzenia, które ustawa podatkowa wiąże z powstaniem takiego zobowiązania.

Zobowiązania powstające w wyniku istnienia prawa to między innymi podatek dochodowy, akcyza, VAT. Wysokość i sposób obliczania tych zobowiązań wymieniony jest w odpowiedniej ustawie i może być obliczane albo przez samego podatnika, albo przez płatnika, który ten podatek pobiera.

Kiedy zobowiązanie podatkowe może wygasnąć?

Istnieją sytuacje, w których zobowiązanie podatkowe może wygasnąć. Dotyczy to po pierwsze sytuacji, w której podatek został zapłacony lub pobrany przez płatnika czy inkasenta, ale także w sytuacji, gdy go potrącono, zaliczono nadpłatę lub zwrot podatku albo przejęto własność rzeczy, praw majątkowych, nieruchomości lub prawa majątkowych kiedy podatnik nie mógł lub nie chciał sam uregulować zobowiązań.