Jakie są formy opodatkowania firm w Polsce?

judge gavel and money on brown wooden table

Podatki to rzecz święta. Tak przynajmniej uważa spora grupa osób. Według ustawodawcy nie ma możliwości uniknięcia płacenia podatków. Aby ten obowiązek wobec państwa wypełnić jest kilka możliwości do wykorzystania.

Co to jest podatek?

Podatek to obowiązkowe świadczenie pieniężne należne państwu lub jednostkom samorządu terytorialnego.

Podatki dzielą się na dwie grupy:

  1. Bezpośrednie – wynikające z dochodu lub faktu posiadania określonego majątku np. podatek dochodowy, gruntowy, spadkowy
  2. Pośrednie – wynikające z nałożenia ich na dobra konsumpcyjne, które ponosi konsument z chwilą ich nabycia np. VAT, akcyza.

Formy opodatkowania dochodu, obowiązujące w Polsce

1. Ryczałt.

Ta forma opodatkowania podlega pewnym ograniczeniom. Jednym z nich jest lista działalności, które nie podlegają tej formie opodatkowania. Szczegółowo omawia to art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Kolejnym ograniczeniem jest kwota przychodu ponad którą nie można przejść. Obecnie jest to 250 000 euro. Po przekroczeniu tego ograniczenia konieczna jest zmiana formy opodatkowania.

W przypadku osób kontynuujących działalność gospodarczą i korzystających z ryczałtu kwota przychodów z roku minionego również nie może przekraczać 250 000 euro.

2. Karta podatkowa.

Jest to zryczałtowana forma podatku. Ta forma opodatkowania przeznaczona jest dla określonej grupy podatników. Szczegółowe informacja dotyczące karty podatkowej zawarte są w artykule 23 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Taka forma rozliczenia podatku dedykowana jest głównie do niewielkich działalności w zakresie usług. Nie jest to regułą i pozostawia urzędowi skarbowemu właściwemu do miejsca wykonywania usług, obowiązek określania podstawy wymiaru podatku. Zasady prowadzenia są bardzo proste i nie wymagają prowadzenia księgi przychodów i rozchodów.

3. Podatek liniowy.

Forma opodatkowania przyjmująca jedną stawkę podatkową w wysokości 19%. Stawką tą objęty jest dochód niezależnie od jego wysokości. Podatnik rejestrując swoją działalność ma możliwość wyboru i zgłoszenia tej formy rozliczania podatków. Jest to bardzo wygodna forma opodatkowania, zwłaszcza dla osób osiągających bardzo wysokie dochody.

Rozliczanie w tej formie nie pozwala na korzystanie z ulg podatkowych jak również z możliwości wspólnego rozliczania z małżonkiem lub dzieckiem.

4. Zasady ogólne – skala podatkowa.

Jedna z najczęściej wybieranych form opodatkowania. Wybierając tą formę opodatkowania podatnik zobligowany jest do przestrzegania dwustopniowej skali podatkowej, uzależnionej od wysokości osiąganego dochodu.

Na dzień dzisiejszy w Polsce obowiązują dwie stawki podatkowe 17% i 32%. Przekraczając próg dochodu określony dla danej skali podatkowej, podatnik przechodzi do wyższej skali. W przepisach podatkowych progi ogłaszane są na dany rok podatkowy.