Wypłata wynagrodzenia – do kiedy pracodawca jest zobowiązany do dokonania przelewu pracownikowi?

Businessman holding money in his hands

Wypłata wynagrodzenia w terminie jest jednym z najważniejszych obowiązków każdego pracodawcy, a zainteresowani pracownicy zawsze mocno na niej oczekują. Do kiedy jednak pracownicy muszą czekać na swoje wypłaty w świetle obowiązujących przepisów prawa?

Umowa o pracę i zatrudnienie na dłuższy okres

W przypadku najpowszechniejszej i najbardziej preferowanej formy zatrudnienia, jaką jest umowa o pracę, wynagrodzenie musi być wypłacone co najmniej raz w miesiącu, najpóźniej dziesiątego dnia miesiąca następnego w stosunku do tego, w którym zaistniało prawo do nabycia wynagrodzenia.

Dodatkowo jeżeli termin wypłaty przypada na dzień wolny od pracy, pracodawca jest zobowiązany wypłacić pieniądze odpowiednio wcześniej, aby wszystko odbyło się zgodnie z przepisami.

Wynagrodzenie może być też wypłacane wiele razy w miesiącu, na przykład w formie tygodniówek. Jest to coraz powszechniejsza forma rozliczania się z pracownikami – zarówno tymi o niskich jak i tymi o bardzo wysokich kwalifikacjach.

Umowa zlecenie, o dzieło i zatrudnienie na krótki okres

Przy zatrudnieniu na miesiąc lub krócej, wynagrodzenie może być wypłacane później niż dziesiątego dnia miesiąca, a zapis tego dotyczący musi się znaleźć w umowie. Ustalony termin musi być przestrzegany.

W przypadku umów o zlecenie i o dzieło wypłata wcale nie musi mieć miejsca każdego miesiąca, gdyż tutaj ustawodawca dał wolną rękę pracodawcom co do ustalenia terminu z pracownikiem, który otrzymać może wynagrodzenie dopiero po wykonaniu danej pracy.

W przypadku tych umów możliwe jest także płacenie pracownikowi z góry, co dość często dotyczy freelancerów, czyli specjalistów rozliczających się na podstawie umów o dzieło i umów-zlecenie, biorąc już przed jego wykonaniem zaliczkę, a czasami nawet i całą kwotę, na jaką opiewa dana umowa.

Również i w przypadku tych umów obowiązujący termin jest wiążący i kiedy wypłata miałaby przyjść w dzień wolny od pracy, co jest niemożliwe, powinna ona przyjść na konto pracownika odpowiednio wcześniej, aby już przed tym dniem dysponował on środkami na koncie.