Świadectwo pracy. Do czego jest potrzebne?

Businesswoman with document

Świadectwo pracy to dokument, który pracodawca wystawia swojemu pracownikowi najpóźniej w dniu rozwiązania umowy lub przesyła pocztą najpóźniej 7 dni po rozwiązaniu umowy. Wystawiany jest tylko wtedy, gdy była to umowa o pracę. W przypadku każdej innej umowy również umowy zlecenie, pracodawca nie jest zobowiązany do wystawienia takiego dokumentu, jednakże poproszony może wystawić zaświadczenie o wykonywanej dla niego pracy.

Z czego składa się świadectwo pracy?

Świadectwo pracy zawiera najważniejsze informacje na temat podpisanej umowy. W jego skład wchodzi między innymi okres i wymiar pracy, pełniona funkcja lub stanowisko, ilość wykorzystanego urlopu oraz innych planowanych lub nieplanowanych przerw w pracy takich jak np. zwolnienie chorobowe. Jest to dość szczegółowe podsumowanie tego, jak wyglądał okres pracy u byłego już pracodawcy.

Do czego potrzebne jest świadectwo pracy?

Świadectwo pracy przydaje się przede wszystkim podczas starań o nowe zatrudnienie. Potencjalny pracodawca może go wymagać, aby określić takie informacje jak przysługujący urlop wypoczynkowy lub nagrody jubileuszowe. Dodatkowo przyszły pracodawca może określić czy nowy pracownik może być potencjalnie problematyczny. Ponadto, świadectwo pracy przydaje się podczas starań o ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, a także w momencie starania się o emeryturę w ZUS lub podczas ustalania prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Jak otrzymać świadectwo pracy?

Kodeks pracy nakazuje wydanie świadectwa pracy przez pracodawcę w ostatnim dniu trwania umowy o pracę, ewentualnie zezwala na przesłanie świadectwa pracy pocztą w ciągu 7 dni od zakończenia trwania umowy. Należy to podkreślić,  wydanie świadectwa pracy jest obowiązkiem pracodawcy , którego niespełnienie może pociągnąć pracodawcę do wypłaty odszkodowania za czas pozostania bez zatrudnienia pod warunkiem wystąpienia takich utrudnień do 6 tygodni po zakończeniu umowy. Za ten okres pracodawca będzie zobowiązany do wypłacenia odszkodowania.

Co zrobić, gdy świadectwo pracy zawiera błędy?

W przypadku znalezienia błędów na świadectwie pracy, w ciągu 7 dni od jego otrzymania masz prawo wystąpienia do pracodawcy o naniesienie odpowiednich poprawek. Kiedy jednak były pracodawca nie chce nanieść odpowiednich sprostowań masz 7 dni aby złożyć wniosek do Sądu Pracy, który pociągnie byłego pracodawcę do odpowiedniej odpowiedzialności.