Rentier – oszczędzani pod kontrolą na pulsie i oszczędności zawsze pod ręką

Handsome man sitting inside his vintage car

Oszczędności nigdy za wiele. Taka mówi jedno z polskich przysłów używanych przez Polaków. Zawsze lepiej mieć więcej na koncie. Z pewnością takie rozwiązanie jest lepsze od ciągłego zadłużania się (pożyczania pieniędzy). Dziś istnieją takie zawody, w których ludzie z tego utrzymują się, czyli tzw. „rentierzy”. Właśnie to o nich będzie mowa poniżej.

Kim jest rentier

Rentier (z fr. rentier) – jest to osoba utrzymująca się wyłącznie z uzyskiwanych dochodów pasywnych, środków finansowych. Płynących na konto bankowe, np.: od posiadanego kapitału, nieruchomości (np. wynajmu lokalu), odsetek od giełdowych papierów wartościowych (zwanych akcjami, obligacjami skarbu państwa) albo wkładów bankowych, najczęściej własnych lub pochodzących z innych inwestycji poślednich.

Kto może zostać rentierem?

Rentierem może zostać przede wszystkim osoba, która jest obeznana dość dobrze w mechanizmach oszczędzania. Potrzeba tutaj nieustannego (ciągłego) efektywnego oszczędzania. W celu zebrania jak największej kwoty pieniędzy. Taka osoba musi cechować się również dalszą chęcią – nauki oraz motywacja pomnażania własnych oszczędności, żeby osiągać jak najwyższe
tzw. – stopy zwrotu finansowego.
Osoba taka przede wszystkim powinna charakteryzować się w swoim zachowaniu: zawsze oszczędzaniem pod kontrolą, na pulsie oraz posiadać zgromadzone środki zawsze pod
„mądrą ręką finansową”.

Jakie są główne źródła dochodu pasywnego?

Głównymi źródłami dochodu pasywnego, jakie można wyszczególnić, są to:

  • Dochód płynący z kapitału: w formie funduszy inwestycyjnych, lokat, inwestycji, obligacji, akcji itp.
  • Dochód pasywny z tytułu: wynajmu lub sprzedaży z nieruchomości.
  • Dochód pasywny z inwestowania w różne przedsięwzięcia oraz firmy, o znaczeniu, np. strategicznym w danej branży.
  • Dochód uzyskiwany głównie z Internetu: np. programy partnerskie, lojalnościowe.
  • Dochód pasywny z praw autorskich: sprzedaż utworów muzycznych, literackich, artykułów tekstowych, malowideł itp.

Niezależnie od tego wszystkiego, to znaczy czy ktoś chce zostać rentierem lub nie?
Istotnie ważny jest nawyk właściwego planowania oraz gospodarowania własnymi pieniędzmi w każdym momencie. Albowiem nigdy nie wiadomo, czy nie będziemy zmuszenie skorzystać z sytuacji awaryjnej i w tym celu sięgnąć – po nasze oszczędności na tzw. „czarną godzinę”

Dodaj komentarz