Innowacje dla pieniędzy

Businessman doing online banking

Jak duża jest Twoja wiedza na temat technologii finansowych? Chcesz ją zwiększyć? Zapraszamy do przeczytania tego oto artykułu. FinTech to właśnie określenie typów innowacji finansowych lub też technologicznych.

Firmy FinTech działające na rynku finansowym uważane są za szczególną kategorię parabanków. Sektor ten rozwija się bardzo dynamicznie. Innowacyjność zaczyna być traktowana jako jeden z najważniejszych elementów budujących przedsiębiorstwo. Pomaga to zyskać przewagę nad konkurencyjnymi firmami.

Przesyt wzrostu technologii w dzisiejszych czasach jest w dalszym ciągu postrzegany jako korzystny przez większość społeczeństwa. FinTech coraz częściej zauważa się jako rewolucję rynku finansowego. FinTech to rodzaj firmy, która świadczy usługi bankowe, ale nie jest bankiem. Rozwojowi w obszarze technologii powinien towarzyszyć również wzrost bezpieczeństwa.

Firmy FinTech tworzą konkurencje dla banków, gdyż startupy te skupiają się zwykle na jednej konkretnej usłudze, którą oferują także tradycyjne instytucje finansowe. Proces ten nazwa się „unbundling banking”, czyli rozdzielenie bankowości. Jednak nie każdy startup jest FinTechem i nie każdy FinTech jest startupem.

Wartość polskiego rynku FinTech to prawie 860 mln euro. Dlatego też Polskę uważa się za lidera FinTechu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Ten sektor gospodarki ma na celu poprawnie efektywności i dostępności usług finansowych. Możemy podzielić go na: bankowość oraz ubezpieczenia, płatności online, ekonomię współdzielenia, jak też analizę danych, doradztwo w zakresie podejmowania decyzji czy optymalizację procesów.

Główną zaletą FinTechu jest szybkość realizowania transakcji oraz tańsze koszta prowadzenia takiej działalności, jak również elastyczność względem klienta.

Natomiast wadami są tutaj brak doświadczenia w prowadzeniu firmy, omylność algorytmów i brak wyrobionej marki.

Jak widać, przedsiębiorstwo FinTech ma swoje plusy i minusy. Stanowi swoistego rodzaju innowacyjny styl prowadzenia biznesu w dziedzinie technologii i finansów.

Ten sektor jest ważnym elementem, który coraz prężniej będzie rozwijał się w przyszłości. Należy o tym pamiętać i ciągle dążyć do poszerzania swojej wiedzy na temat zmian zachodzących na rynku finansowym!!!