Gdzie trafia podatek VAT?

Female carpenter counting money, top view

Podatek VAT wprowadzono w Polsce w 1993 i jest to jeden z najpowszechniejszych podatków, który dotyczy zarówno sprzedawców, jak i nabywców. Dowiedz się więcej o tym podatku i sprawdź, gdzie trafiają pieniądze, które na niego przeznaczasz.

Czym jest podatek VAT?

Podatek VAT to tak naprawdę potoczna nazwa – prawidłową nazwą tej daniny jest podatek od towarów i usług. Jego wartość doliczana jest do wartości netto przedmiotów i usług podlegających transakcjom kupna i sprzedaży. W praktyce kwota tego podatku przerzucana jest na kupującego. Jego wysokość można obliczyć na podstawie wzoru: cena netto x stawka podatku VAT.

Gdzie trafiają środki z podatku VAT?

Pieniądze z podatku VAT w całości trafiają do Skarbu Państwa. Ponieważ podatek ten jest podatkiem konsumpcyjnym, to państwo zarabia tym więcej, im więcej ludzie i podmioty gospodarcze wydają na konsumpcję. Dochody z VAT wnoszą do Skarbu Państwa niemal 50% wpływów podatkowych.

Ze środków tych finansowanych jest wiele rodzajów zadań, jakie podejmuje państwo, żeby zaspokoić potrzeby społeczne, ale także gospodarcze. Są to między innymi takie działalności, jak:

 • ubezpieczenia społeczne,
 • wspieranie rodziny,
 • pomoc i integracja społeczna,
 • system ochrony zdrowia, dostęp do świadczeń medycznych i ratownictwa,
 • zarządzanie finansami państwa,
 • edukacja i wychowanie, czyli m.in. działanie szkół,
 • polityka rolna, ochrona zwierząt i wspieranie produkcji rolnej,
 • wspieranie transportu drogowego, kolejowego, morskiego i lotniczego,
 • bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne państwa,
 • funkcjonowanie sądów i więzień,
 • nauka polska: prowadzenie badań, wspieranie projektów, promocja nauki
 • polityka gospodarcza, w tym dbanie o wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki,
 • ochrona środowiska,
 • obsługa administracyjna,
 • działania związane z rynkiem pracy, jak np. eliminacja bezrobocia,
 • gospodarka przestrzenna i budownictwo,
 • wspieranie kultury i działalności artystycznej,
 • tworzenie infrastruktury sportowej,
 • polityka zagraniczna kraju.

To oczywiście nie wszystko.

Dodaj komentarz