Gdzie szukać pracownika, aby szansa znalezienia właściwego kandydata była największa?

Recruitment concept searching for employee

Wykwalifikowani i mocno zmotywowani pracownicy są fundamentem każdego biznesu. Dlatego też każda forma powinna bardzo poważnie podejść i szukać pracowników, używając do tego różnych kanałów. Gdzie szukać pracownika skutecznie, aby firma skorzystała jak najwięcej?

Polecenia i networking

W przypadku branż i stanowisk, wymagających wysokich kwalifikacji, najpopularniejszym sposobem jest po prostu pozyskanie go z polecenia.

Bardzo często zdarza się też, że nasza konkurencja zmniejsza ilość zatrudnionych osób, bądź z jakichś powodów likwiduje się. Konkurencyjne formy często są ze sobą w kontaktach, często dość ciepłych, a powiązania personalne pomiędzy różnymi osobami w tej samej branży często występują w skali ogólnokrajowej.

Zjawisko to wchodzi w szersze działania w zakresie networkingu, czyli budowania relacji biznesowych z różnymi osobami i firmami. Każda osoba, w tym pracodawca, powinna zdobywać jak najwięcej znajomości w branży.

Bardzo często pozyskuje się do pracy kogoś cennego, z kim już wcześniej prowadziło się na przykład interakcje na jego mediach społecznościowych, w tym na portalu LinkedIn, który jest najpoważniejszą siecią do networkingu biznesowego.

Jest on także pełen ogłoszeń o pracę, a zainteresowani danym rodzajem pracy dostają powiadomienia, zupełnie jak na każdej innej aplikacji, której celem jest znalezienie pracy. Wielką zaletą LinkedIn jest przestudiowanie CV i dorobku, a także sieci znajomości danego kandydata i opinii o nim wśród innych ludzi z branży i klientów. Wszystkie dane pomocne przy decyzji o zatrudnieniu ma się podane więc na tacy.

Portale ogłoszeniowe i grupy na Facebooku

Inną opcją, zwłaszcza w przypadku poszukiwania mniej wykwalifikowanych pracowników, są portale ogłoszeniowe oraz liczne grupy na Facebooku. W Polsce najpopularniejszymi portalami są OLX, Gumtree, Pracuj.pl oraz coraz popularniejsza Praca za Rogiem. Dostępne są też agregatory ofert pracy z różnych stron, w tym Indeed i Trovit. Szukając pracownika, warto jest zamieścić ogłoszenia na każdym z tych portali.

Powiatowe Urzędy Pracy i agencje pracy

Bardzo często firmy szukają pracowników poprzez Powiatowe Urzędy Pracy, jednak ten sposób szukania pracownika jest wysoce nieskuteczny. Trafiają do nich przede wszystkim osoby o najniższych kwalifikacjach i o niskiej motywacji do pracy, które często są po prostu zmuszone być tam zarejestrowane – czy to ze względu na chęć otrzymywania zasiłku, czy konieczność posiadania aktywnego ubezpieczenia.

O wiele lepszą opcją jest nawiązanie kontaktu z agencją pracy, która nie tylko poprowadzi za nas rekrutację, ale również zajmie się kwestiami księgowymi. Po jakimś czasie, kiedy pracownik się sprawdzi, będzie go można przejąć.

Pracownicy przychodzący do agencji pracy są o wiele bardziej zmotywowani do pracy, przychodzą do nich z własnej nieprzymuszonej woli i chęci pracy, a często znajdują się wśród nich osoby o wysokich kwalifikacjach.

Każdy z powyższych sposobów sprawdzi się w innym przypadku. Poszukiwanie pracownika to złożony proces, który nie powinien być odkładany na ostatnią chwilę, chyba że zmusi do tego sytuacja, jaką jest nagłe odejście ważnych pracowników lub ich choroba czy inna przyczyna dłuższej nieobecności.