Eksport a CSR – jak realizować cele społeczne przy jednoczesnym rozwoju biznesu?

Pexels Tranmautritam 245032

Przedsiębiorstwa eksportowe mają szansę na wielokierunkowy rozwój, zarówno na planie biznesowym, jak i społecznym. Aby jednak skutecznie realizować cele postawione przez CSR, konieczna jest optymalizacja możliwości wykorzystywanych do osiągnięcia spójnych rezultatów. Jaki jest więc sposób na łączenie korzyści biznesowych i społecznych? Zapraszamy do lektury artykułu!

Co to jest CSR?

CSR (Corporate Social Responsibility) określa przymierze między firmą a społeczeństwem. Jest to koncepcja, w której przedsiębiorstwa odpowiadają za społeczne i środowiskowe konsekwencje swoich działań. Składa się z trzech głównych dziedzin: ekonomicznych, środowiskowych i społecznych. Oznacza to, że firmy mają za zadanie zarządzać swoimi działaniami biznesowymi w sposób odpowiedzialny społecznie.

CSR a eksport

Ponieważ wiele firm międzynarodowych odnosi sukcesy dzięki międzynarodowym rynkom zbytu, często są one narażone na ryzyko naruszenia standardów społecznych i środowiskowych w innych krajach. W odpowiedzi na to wiele przedsiębiorstw podjęło działania zgodne z zasadami CSR, aby zapobiec takim sytuacjom. W ten sposób firmy mogą zabezpieczyć się przed zarzutami wynikającymi z niewłaściwego postrzegania przez stosowanie programów odpowiedzialności społecznej w ramach eksportu.

Programy CSR

Aby zapewnić, że ich działalność eksportowa odbywa się w sposób zgodny z odpowiedzialnością społeczną, firmy mogą ustanowić programy CSR. Programy CSR obejmują politykę, która definiuje podstawowe zasady i zobowiązania firmy w zakresie ochrony środowiska i postępowanie wobec pracowników na stanowiskach zarządczych i pracowniczych, wszystkich kontrahentów i klientów, a także społeczności, w których firma prowadzi działalność.

Wskaźniki CSR

Firmy mogą również stosować wskaźniki CSR. Dzięki wskaźnikom społecznej odpowiedzialności biznesowej (CSR) przedsiębiorstwa mogą uzyskać lepszy wgląd w postępy podjęte w celu zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i społeczeństwo. Te wskaźniki mogą obejmować wpływ na lokalne społeczności, wiele aspektów środowiskowych, wpływ na pracowników, uczciwe relacje biznesowe i etykę pracy.

Jednoczesny rozwój biznesu i CSR

Eksport z minimalnym wpływem na środowisko i społeczeństwo jest stosunkowo łatwy do osiągnięcia. Przedsiębiorstwa mogą zmniejszyć wpływ na środowisko, poprzez optymalizację swoich procesów produkcyjnych i transportowych, a także wdrożenie działań zgodnych z zasadami odpowiedzialności społecznej. Ponadto, poszanowanie praw pracowników i kontrahentów, prowadzenie uczciwego biznesu i inwestowanie w orgnaizacje pozarządowe wspierające działania prospołeczne przyczynia się do szybszego wzrostu osiąganego dzięki eksportowi.

CSR jest ważnym narzędziem strategicznym, które pozwala firmom zrealizować cele zarówno społeczne, jak i biznesowe. Przedsiębiorstwa starają się wdrażać programy odpowiedzialności społecznej, w wyniku czego mają do czynienia z bardziej świadomymi klientami, a ich produkty i usługi są lepiej przyjmowane. To samo dotyczy międzynarodowego biznesu – dzięki wdrożeniu programów CSR przedsiębiorstwa mogą osiągnąć jeszcze większy sukces na rynku międzynarodowym.