Dlaczego popełniamy błędy językowe?

cropped view of businesswoman typing in laptop

Język polski uznawany jest za jeden z najtrudniejszych i najbardziej złożonych języków świata, który posiada wiele odmian czasowników, przymiotników, rzeczowników itd. Problemy przysparzają nie tylko nam, ale także obcokrajowcom skomplikowana fonetyka czy bogactwo wyjątków w naszym języku.

Nie każdy jednak spośród osób posługujących się językiem polskim zwraca uwagę na jego poprawność i kulturę. Pierwszym krokiem do unikania takich pomyłek i uchybienia jest świadomość ich popełniania. Bez niej nie możemy wyeliminować złych nawyków językowych. Istnieje kilka sprawdzonych sposobów, jak skutecznie radzić sobie z popełnianiem błędów w codziennej mowie i piśmie.

  1. Po pierwsze, należy unikać tak zwanego „masła maślanego”, czyli innymi słowy plecenia bzdur czy mówienia o niczym. Należy tutaj unikać przede wszystkim wyrażeń typu „cofać się do tyłu” oraz innych pleonazmów.
  2. Po drugie, należy wystrzegać się zbyt długich wypowiedzi, ponieważ długość nie zawsze idzie w parze z jakością tekstu. Stosowanie złożonych zwrotów, które nie zawsze rozumiemy może działać na niekorzyść wypowiedzi. Owszem, możemy ją wzbogacić np. słowami modnymi, jednak zabiegi te nie mogą być nadużywane.
  3. Po trzecie, wystrzegajmy się używania słów, których znaczenia nie znamy. Chodzi tutaj przede wszystkim o zwroty takie jak „bynajmniej” i „przynajmniej”, które często stosujemy zamiennie, jednak absolutnie nie są one synonimami.
  4. Po czwarte, rozstrzygnijmy kwestię „włanczania”. Wielu z nas właśnie takiej formy używa, jednak stosowanie jej jest jak najbardziej błędne. Poprawną formę stanowi tylko i wyłącznie „włączać”, „wyłączać”, „załączać” itp.

Polecamy: Fachowa i szybka korekta i edycja tekstów


Z racji tego, że język ciągle ewoluuje i rozwija się, każda wprowadzona do niego zmiana lub innowacja może być postrzegana jako błąd. Aby je poznać i nauczyć się unikać, należy przede wszystkim zainwestować trochę czasu na wyuczenie się podstawowych zasad obowiązujących powszechnie w normach językowych. Poza tym zarówno w tekście pisanym, jak i żywych wypowiedziach możemy unikać używania słów, których znaczenia i pisowni nie znamy. Pozwoli to zachować poprawność i sens treści, którą przekazujemy.