Co to jest Agile i czym charakteryzuje się ta filozofia pracy?

Coworkers in modern office

Świat biznesu i zarządzania pełny jest różnych tajemniczych pojęć i terminów, z których niektóre przyjmują się nie tylko w wielkich korporacjach, ale i w małych biznesach, a nawet w życiach jednostek. W ostatnich latach w środowiskach biznesowych i wśród osób, dla których ważny jest rozwój osobisty i organizacja zadań, szczyt popularności bije Agile, jednak co dokładnie stoi za tym pojęciem?

Pochodzenie Agile

Agile jest metodologią i filozofią pracy, która podobnie jak wiele innych tego typu filozofii, zrodziła się w środowisku IT, w którym organizacja i koordynacja zadań grają rolę kluczową.

Tradycyjnie w przedsiębiorstwach branży IT funkcjonował kaskadowy model działania, podzielony na wyraźnie oddzielone od siebie etapy wdrażania rozwiązania. Projekt najpierw trzeba było wstępnie zaplanować, przygotować jego zarys, poddać ten zarys dokładnej analizie, następnie daną koncepcję trzeba było zaimplementować, przetestować, a na koniec wdrożyć.

Taki sposób pracy był może i dobry w latach 80., ale od lat 90. oblicze branży zaczęło się intensywnie zmieniać, a rzeczywistość przyspieszyła, tracąc płynność i stabilność znaną wcześniej. Powstałą więc potrzeba ustanowienia nowych, zwinnych metod pracy.

Agile – ogólne zasady

Agile to tak naprawdę nie jedna, a cały zbiór różnego rodzaju metod, jednak założenia ich są wspólne. W Agile jako fakt uznaje się, że nie znamy przebiegu projektu, gdyż rzeczywistość jest płynna i zmienna. Nie planuje się więc tu pracy w długiej perspektywie, tylko dzieli się ją na tak zwane sprinty, które trwają od tygodnia do miesiąca.

Każdy z podstawowych elementów kaskadowego cyklu pracy obowiązującego wcześniej jest realizowany właśnie podczas tych krótkich cykli. W ciągu tak krótkiego czasu drużyna planuje, tworzy zarys, wdraża, testuje i uzyskuje informacje i opinie swoich klientów dotyczących efektu pracy.

Sercem są tutaj ludzie i ich interakcje i to na nich kładzie się główny nacisk. Sprawna komunikacja wewnątrz zespołu i wysoka jakość obsługi klienta i bieżący z nim kontakt tkwią w sercu metod Agile. Do tego nie przywiązuje się w nich też wielkiego znaczenia do obszernych dokumentacji, gdyż liczy się uzyskanie działającego oprogramowania na bieżąco. Powstanie dokumentacji, jeżeli ma miejsce, to etap nieco późniejszy.

W Agile zespół ma reagować na wszelkie zmiany i sygnały, nie ma więc tu realizowania dalekobieżnych planów, jednak praca jest w wysoki sposób zorganizowana i skutkuje powstaniem świetnej jakości produktów.

Metody Agile od lat już obecne są także poza branżą IT – korzystają z nich zarówno zespoły w innych formach, jak i wolni strzelcy, działający sami czy w zespole.