Chodzący VAT

Value-added tax and taxation concept

Podatek VAT jest tzw. podatkiem od wartości dodanej. Pobierany jest na każdym etapie obrotu usługami oraz towarami. Omawiany podatek od towarów i usług jest również specyficznym typem podatku pośredniego. Obciąża on ostatecznego nabywcę towaru lub osobę, korzystającą z danej usługi. Zawarty jest w cenie, jaką konsument płaci. W całości trafia do Skarbu Państwa.

Udział dochodów kraju z VAT-u stanowi około 50% wpływów podatkowych. Z należności, które płacimy, opłacane są pomoce socjalne, ubezpieczenia społeczne, system oświaty, dofinansowania dla polityki rolnej czy ochrona środowiska. Dofinansowywana jest również infrastruktura miast czy wsi.

Za pieniądze, które dajemy państwu, wspiera się transport, politykę zagraniczną, obronę narodową, posługę duszpasterską oraz budowę szpitali i zakup potrzebnych sprzętów medycznych. Skarb Państwa wydziela pewne sumy także na funkcjonowanie sądów, obsługę więzień oraz rozwój badań naukowych.

Projekty rozwojowo-badawcze, nauka, pomoc młodym przedsiębiorcom i ich przedsiębiorstwom to też jedne z wielu form pomocy, jakie Skarb Państwa zapewnia, dzięki zobowiązaniom, które płacą podatnicy. Bezpieczeństwo, gospodarka, budowa dróg i mostów, finansowanie kultury wyższej, renowacja zabytków, energetyka, górnictwo i technologia. Ekologia, administracja, wspieranie Polonii, jak też obsługa parlamentu. To wszystko finansowane jest z podatków, jakie płacimy.

Bardzo duży swój udział ma tutaj właśnie VAT. Pomoc materialna jest także konieczna, aby utrzymać organizacje i instytucje państwowe. Spełnianie obietnic wyborczych przez prezydenta jest równie ważnym elementem, który wymaga nakładów pieniężnych.

Teraz już wiesz, gdzie trafiają pieniądze z podatku VAT. Idą na bardzo potrzebne rzeczy. Stanowią też zabezpieczenie Państwa w razie wybuchu kryzysu gospodarczego czy wojny.

Dzięki odpowiedniemu zarządzaniu majątkiem kraju panuje w nim harmonia rynku. Rozdystrybuowanie określonej kwoty pieniędzy na dane potrzeby wiąże się z dużą odpowiedzialnością osób, które się tym zajmują.

Powinniśmy wierzyć w to, że nasze podatki, a szczególności VAT, są dobrze wykorzystywane i działają korzystnie na rozwój całego społeczeństwa oraz kraju.