Dlaczego popełniamy błędy językowe?

cropped view of businesswoman typing in laptop

Język polski uznawany jest za jeden z najtrudniejszych i najbardziej złożonych języków świata, który posiada wiele odmian czasowników, przymiotników, rzeczowników itd. Problemy przysparzają nie tylko nam, ale także obcokrajowcom skomplikowana fonetyka czy bogactwo wyjątków w naszym języku.