Własna firma

Własna firma

Wciąż wiele osób poszukuje swojego miejsca na ziemi, często praca na etat nie jest wymarzonym zajęciem, z tego też powodu ludzie rozpoczynają swoją przygodę z działalnością gospodarczą. Otworzenie firmy pomimo wielu udogodnień wcale nie jest tak proste, na początek kwestie papierkowe.

Zgodnie z wieloma udogodnieniami większość wymaganych kroków można przeprowadzić korzystając z internetu. W pierwszym punkcie należy w przeglądarce internetowej wybrać adres firma.gov.pl, a następnie formularz CEIDG-1. Skrót oznacza po prostu Centrum Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Co potrzebujesz do złożenia formularza? Najważniejszy jest rodzaj działalności, w tym celu stworzono Polską Klasyfikację Działalności, która ułatwia nam wpis. Formularz zostaje wypełniony a w miejsce działalności wpisuje się tylko odpowiedni numer. Należy także wypełnić formę opodatkowania podatkiem dochodowym.

Przed Tobą także ZUS, obowiązkowe składki będziesz odprowadzać jako Płatnik, tutaj za siebie i za swoich pracowników, a także będziesz występować jako Ubezpieczony, w tym przypadku możesz chociażby korzystać bezpłatnie ze służby zdrowia.

Pełna składka ZUS jest to bardzo wysoka kwota, jednak małe przedsiębiorstwa, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę mogą skorzystać z kilku ulg przez pierwsze 6 miesięcy ulga na start a także na 24 miesiące mały ZUS. Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składane są dwa dokumenty ZZA oraz ZUA.

Najgroźniejszy przeciwnik

Najgorszym wrogiem każdego przedsiębiorcy jest Urząd Skarbowy, często to on doprowadza do ruiny niejedną firmę, szczególnie wtedy gdy popełniamy błędy, a często także gdy próbują niektórzy przedsiębiorcy oszukać państwo polskie. Tutaj musisz zdecydować czy chcesz być VATowcem.

Na koniec pozostaje pieczątka własnej firmy oraz odpowiednie konto bankowe. Pieczątka będzie potrzebna w przypadku podpisu ważnych dokumentów, jest wymagana, a każdy dokument będzie poświadczony naszym podpisem, ewentualnie osoby upoważnionej. W pieczątce znajdują się dane podstawowe firmy, takie jak nazwa, adres, telefon, może także pojawić się charakterystyczne logo.

Bank to ostatni punkt, jednak bardzo ważna opcja, każdy powinien dokładnie przemyśleć, w którym banku będzie gromadzić swoje oszczędności, początkowo może ich być niewiele, jednak z czasem wszystko może się zmienić.