Businessman with magnifying glass reading documents
Biznes

Jak uzyskać numer NIP?

Numer NIP jest niezbędny dla wszystkich, którzy zamierzają założyć własną firmę. Jak uzyskać taki numer, jaki wniosek złożyć do Urzędu Skarbowego o jego nadanie – odpowiedzi znajdziesz w tym poradniku.

Czym jest numer NIP?

NIP, czyli Numer Identyfikacji Podatkowej to dziesięć cyfr, które przypisane są do jednej firmy lub osoby. Składające się na niego cyfry nie są losowym ciągiem:

 • pierwsze trzy oznaczają urząd skarbowy, w którym zarejestrował się podatnik,
 • sześć kolejnych to indywidualny numer podatnika nadany przez urząd,
 • ostatnia cyfra to cyfra kontrolna, wyliczana specjalnym algorytmem na podstawie wcześniejszych cyfr.

Numer NIP służy on do prawidłowego oznaczania dokumentów związanych ze zobowiązaniami podatkowymi w celu prawidłowego rozliczenia VAT, jest to również sposób ewidencji podatników i płatników składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

Numer ten jest przyporządkowany do osób fizycznych na całe życie, a do podmiotów gospodarczych na cały okres prowadzenia działalności.

Jak otrzymać własny numer NIP?

Aby uzyskać własny Numer Identyfikacji Podatkowej, można postąpić na dwa sposoby. Osoby, które zakładają działalność gospodarczą mogą po prostu zarejestrować ją na stronie CEIDG i przy wypełnianiu formularzu zaznaczyć opcję, że nie posiadają jeszcze numeru NIP. Wtedy zostanie on wygenerowany automatycznie.

Osoby, które chcą mieć NIP, ale jeszcze nie zakładają działalności, mogą złożyć wniosek o jego nadanie do urzędu skarbowego właściwego ze względu na swoje miejsce stałego zamieszkania. Wniosek składa się na dokumencie oznaczonym jako NIP-3 (dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej).

Można pobrać i złożyć go osobiście, ale można też skorzystać z drogi elektronicznej, przesyłając go mailem, albo specjalną elektroniczną skrzynką podawczą, jeśli z takiej korzysta dany urząd. Uwaga – jest to jednak możliwe tylko dla osób, które posiadają podpis elektroniczny.

Urząd odpowie na wniosek w formie decyzji administracyjnej, przekazując zgłaszającemu jego indywidualny numer.

Credit card and mobile payment
Biznes

Zakupy grupowe – co to jest?

Pojawienie się na rynku zakupów grupowych wprowadziło rewolucję w świecie handlu internetowego. Na czym polega fenomen zakupów grupowych, jak z nich korzystać i czy to naprawdę się opłaca?

Sposób na pozyskanie dużych grup klientów

Dzięki zakupom grupowym, obsługiwanym przez specjalne serwisy, sklepy internetowe lub usługodawcy mogą pozyskać jednorazowo całą grupę klientów na swoje usługi. Oferują je często w bardzo obniżonych cenach, nawet na granicy opłacalności, co jednak daje im możliwość pozyskania nowych klientów i być może – przekonania ich do swoich usług. To także sposób na zachowanie ciągłości zamówień i ruchu i w biznesie.

Dla samych klientów zakupy grupowe są szansą na kupno towarów lub usług dużo tańszych niż normalnie. Dzięki takim zakupom są w stanie poznać nowe miejsca, firmy, sprzedawców i skorzystać z usług, z jakich wcześniej nie korzystali, bo były dla nich np. niedostępne finansowo.

Kto najczęściej promuje się w zakupach grupowych

Aktualnie na serwisach zakupów grupowych swoje usługi najczęściej wystawiają firmy działające lokalnie, takie jak restauracje, gabinety kosmetyczne, salony fryzjerskie, masażyści czy serwisy samochodowe.

W części dostępnej dla klientów z całego kraju można spotkać za to wiele ofert kursów internetowych czy sklepów internetowych sprzedających odzież lub biżuterię. Niestety dla niektórych usługodawców i firm możliwość wystawienia tam swoich usług jest niedostępna, ponieważ mogą oni zaoferować rabaty maksymalnie w wysokości 5 – 10%, a nie 50%, jak zalecają same serwisy.

Serwisy, w których można skorzystać z zakupów grupowych

Najpopularniejszymi w Polsce serwisami, które pośredniczą między sprzedawcami a kupującymi, organizując zakupy grupowe, są:

 • Groupon (który w pewnych kręgach jest już synonimem takich zakupów),
 • MyDeal,
 • Gruper,
 • Grupeo,
 • GoDealla.

Na pierwszej fali popularności zakupów grupowych, czyli w 2010 – 2011 roku powstało ponad 180 takich portali, z których obecnie pozostało mniej niż 40.

Calculating expenses
Ekonomia

W jaki sposób powstaje zobowiązanie podatkowe?

Zobowiązanie podatkowe, czyli zobowiązanie do zapłacenia podatku może dotyczyć każdego z nas. Czym właściwie jest, kiedy powstaje i jakie mamy w związku z tym obowiązki?

Czym jest zobowiązanie podatkowe?

Zobowiązanie podatkowe jest często mylone z obowiązkiem podatkowym, jednak jest to błąd – te dwa pojęcia powinny być używane rozdzielne.

Główną różnicą między nimi jest to, że obowiązek podatkowy ma nieskonkretyzowany charakter – nie zawsze fakt, że na danej osobie ciąży obowiązek podatkowy musi wiązać się z koniecznością jego opłacenia. Istnieją bowiem ulgi podatkowe i instytucja przedawnienia, które mogą doprowadzić do zniwelowania konieczności opłaty. Istnienie obowiązku podatkowego oznacza jednak obowiązek złożenia deklaracji lub informacji podatkowej.

Żeby powstało zobowiązanie podatkowe najpierw musi powstać obowiązek podatkowy. Jest to więc w pewnym sensie konkretyzacja obowiązku podatkowego oznaczająca, że należy go opłacić.

Kiedy powstaje zobowiązanie podatkowe?

Ordynacja podatkowa opisuje sposoby powstawania zobowiązań podatkowych. W pierwszym paragrafie artykułu 21 wymienia, że zobowiązanie to powstaje z dniem doręczenia decyzji organu podatkowego, w której wymieniona jest wielkość tego zobowiązania lub w dniu zaistnienia zdarzenia, które ustawa podatkowa wiąże z powstaniem takiego zobowiązania.

Zobowiązania powstające w wyniku istnienia prawa to między innymi podatek dochodowy, akcyza, VAT. Wysokość i sposób obliczania tych zobowiązań wymieniony jest w odpowiedniej ustawie i może być obliczane albo przez samego podatnika, albo przez płatnika, który ten podatek pobiera.

Kiedy zobowiązanie podatkowe może wygasnąć?

Istnieją sytuacje, w których zobowiązanie podatkowe może wygasnąć. Dotyczy to po pierwsze sytuacji, w której podatek został zapłacony lub pobrany przez płatnika czy inkasenta, ale także w sytuacji, gdy go potrącono, zaliczono nadpłatę lub zwrot podatku albo przejęto własność rzeczy, praw majątkowych, nieruchomości lub prawa majątkowych kiedy podatnik nie mógł lub nie chciał sam uregulować zobowiązań.

Female carpenter counting money, top view
Ekonomia

Gdzie trafia podatek VAT?

Podatek VAT wprowadzono w Polsce w 1993 i jest to jeden z najpowszechniejszych podatków, który dotyczy zarówno sprzedawców, jak i nabywców. Dowiedz się więcej o tym podatku i sprawdź, gdzie trafiają pieniądze, które na niego przeznaczasz.

Czym jest podatek VAT?

Podatek VAT to tak naprawdę potoczna nazwa – prawidłową nazwą tej daniny jest podatek od towarów i usług. Jego wartość doliczana jest do wartości netto przedmiotów i usług podlegających transakcjom kupna i sprzedaży. W praktyce kwota tego podatku przerzucana jest na kupującego. Jego wysokość można obliczyć na podstawie wzoru: cena netto x stawka podatku VAT.

Gdzie trafiają środki z podatku VAT?

Pieniądze z podatku VAT w całości trafiają do Skarbu Państwa. Ponieważ podatek ten jest podatkiem konsumpcyjnym, to państwo zarabia tym więcej, im więcej ludzie i podmioty gospodarcze wydają na konsumpcję. Dochody z VAT wnoszą do Skarbu Państwa niemal 50% wpływów podatkowych.

Ze środków tych finansowanych jest wiele rodzajów zadań, jakie podejmuje państwo, żeby zaspokoić potrzeby społeczne, ale także gospodarcze. Są to między innymi takie działalności, jak:

 • ubezpieczenia społeczne,
 • wspieranie rodziny,
 • pomoc i integracja społeczna,
 • system ochrony zdrowia, dostęp do świadczeń medycznych i ratownictwa,
 • zarządzanie finansami państwa,
 • edukacja i wychowanie, czyli m.in. działanie szkół,
 • polityka rolna, ochrona zwierząt i wspieranie produkcji rolnej,
 • wspieranie transportu drogowego, kolejowego, morskiego i lotniczego,
 • bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne państwa,
 • funkcjonowanie sądów i więzień,
 • nauka polska: prowadzenie badań, wspieranie projektów, promocja nauki
 • polityka gospodarcza, w tym dbanie o wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki,
 • ochrona środowiska,
 • obsługa administracyjna,
 • działania związane z rynkiem pracy, jak np. eliminacja bezrobocia,
 • gospodarka przestrzenna i budownictwo,
 • wspieranie kultury i działalności artystycznej,
 • tworzenie infrastruktury sportowej,
 • polityka zagraniczna kraju.

To oczywiście nie wszystko.

Car insurance
Ekonomia

Podatek akcyzowy – gdzie płacić?

Osoby, które sprowadzają auto z zagranicy, muszą liczyć się z koniecznością opłacenia podatku akcyzowego. Gdzie go wpłacić i jaka będzie jego wysokość – przeczytaj w naszym poradniku.

Czym jest podatek akcyzowy i ile wynosi?

Akcyza jest rodzajem podatku, który dotyczy kilku rodzajów dóbr. Oprócz używek czy paliw nakładana jest również na samochody osobowe, które są sprowadzane z zagranicy i rejestrowane w Polsce, niezależnie od tego, czy są to auta nowe, czy używane.

Wysokość akcyzy uzależniona jest od wielkości silnika danego samochodu. W Polsce obowiązują aktualnie dwie stawki akcyzy:

3,1% dla aut z silnikami o pojemności nieprzekraczającej 200 cm3,

18,6% dla aut z silnikiem o pojemności od 2001 cm3 do 3500 cm3.

Dobra wiadomość dla miłośników aut hybrydowych – niższa stawka akcyzy

Osoby, które sprowadzają z zagranicy auta hybrydowe, mogą cieszyć się z nowelizacji ustawy akcyzowej, która sprawia, że podatek za takie pojazdy jest obecnie o połowę niższy. Oto jak kształtują się opłaty dla hybryd:

 • hybrydy HEV z silnikiem do 2000 cm3 – akcyza wyniesie 1,55%, z silnikiem ponad 2000 cm3 – 9,3%,
 • hybrydy MHEW z silnikiem do 2000 cm3 – 1,55%, powyżej 200 cm3 – 9,3%,
 • hybrydy plug-in z silnikiem do 2000 cm3 są całkowicie zwolnione z akcyzy, powyżej 2000 cm3 wynosi ona 9,3%,
 • auta elektryczne REX z silnikiem do 2000 cm3 – zwolnione z akcyzy, powyżej 200 cm3 – 9,3%.

Gdzie i jak płaci się podatek akcyzowy?

Do niedawna akcyzę za auta płaciliśmy w Urzędzie Celnym, teraz jednak można robić to w Urzędzie Skarbowym, co jest znacznym ułatwieniem, zwłaszcza że można zrobić to przez internet. W tym celu wystarczy pobrać wniosek z Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo – Celnych, opłacić podatek i pobrać zaświadczenie o jego wpłaceniu.

Do 14 dni po wpłacie akcyzy trzeba też złożyć dokument AKC-U. Składa go osobno każdy współwłaściciel samochodu, razem z umową kupna, dowodem opłacenia akcyzy, dowodem rejestracyjnym i kartą pojazdu oraz potwierdzeniem opłacenia podatku od czynności cywilno-prawnych.

Handsome man sitting inside his vintage car
Ekonomia

Rentier – oszczędzani pod kontrolą na pulsie i oszczędności zawsze pod ręką

Oszczędności nigdy za wiele. Taka mówi jedno z polskich przysłów używanych przez Polaków. Zawsze lepiej mieć więcej na koncie. Z pewnością takie rozwiązanie jest lepsze od ciągłego zadłużania się (pożyczania pieniędzy). Dziś istnieją takie zawody, w których ludzie z tego utrzymują się, czyli tzw. „rentierzy”. Właśnie to o nich będzie mowa poniżej.