Close-up of female hands using digital graphic tablet at modern office
Biznes

Co to jest podpis elektroniczny?

Dziś wprowadzono wiele ułatwień dla ludzi, którzy chcą załatwić swoje prywatne sprawy w urzędach. Kiedyś, trzeba było stać w długich kolejkach o poświęcić cały dzień na załatwienie jednej sprawy. Byliśmy odsyłani o okienka do okienka i zdani tylko na łaskę życzliwej bądź nie pani w okienku.

Te czasy na szczęście powoli przemijają i wiele spraw można załatwić przez Internet. Potrzebny do tego jest profil zaufany oraz podpis elektroniczny. Czym zatem jest ten elektroniczny podpis?

Elektroniczny podpis to jak sama nazwa wskazuje elektroniczna wersja naszego podpisu. Zakładamy go na naszym urządzeniu z którego korzystamy czyli laptopa lub telefonu komórkowego.

Używamy go przede wszystkim do podpisywania dokumentów urzędowych. Dzięki temu nie musimy za każdym razem jechać do urzędu z każdym nowym dokumentem i stać w długich kolejkach. Wystarczy, że zrobimy skan takiego dokumentu i zaopatrzymy go w elektroniczny podpis, który będzie przyjmowany przez dany urząd.

Dodatkowo unikniemy kupowania kopert i znaczków pocztowych. Nie będziemy musieli chodzić na pocztę w celu wysłania naszego dokumentu do urzędu. Nie trzeba też czekać na listonosza w oczekiwaniu na odpowiedź.

Jeżeli nasz dokument zaś podpiszemy podpisem elektronicznym i wyślemy pocztą elektroniczną ni wychodząc z domu to od razu dostaniemy potwierdzenie odbioru dokumentu. Będziemy więc mieć pewność, że dany urzędnik trzymał od nas dokument i nigdzie on się nie zgubił.

W dużej firmie wypełniania się całą masę dokumentów, które trzeba podpisać oraz wysłać pocztą. Dzięki podpisowi oszczędza się czas pracowników oraz pieniądze. Nie trzeba bowiem drukować każdego dokumentu i marnować papieru.

Podpis elektroniczny to też bardzo ważny element w świecie biznesu. Wyobraźmy sobie dwie osoby które chcą współpracować i w tym celu muszą podpisywać wiele umów oraz uzgodnień. Tradycyjną drogą pocztową, wysyłanie i podpisywanie dokumentów trwało by wiele tygodni. Dzięki podpisowi elektronicznemu można podpisane dokumenty przesłać do odpowiedniego urzędu w ciągu jednego dnia.

Man sitting at a table full of unpaid bills shakes out the last penny from the piggy bank
Biznes

Jak przetrwać kryzys finansowy?

Kryzys finansowy dziś jest realnym zagrożeniem dla wielu rodzin. Powoduje on zazwyczaj zmniejszone dochody w gospodarstwie domowym, co znacznie obniża jakość życia. W trakcie kryzysu warto więc zadbać o swoje finanse, by jego skutki dotknęły nas w jak najmniejszym stopniu.

Co zrobić, by przetrwać kryzys finansowy?

Istnieje wiele sposobów, aby przetrwać ten ciężki czas. Poniżej kilka wskazówek:

 1. Obniżenie co miesięcznych zobowiązań finansowych. Jest to podstawowa metoda, która pozwala na zwiększenie płynności finansowej każdej rodziny. Można zmniejszyć swoje stałe wydatki poprzez na przykład zmianę operatora sieci komórkowej i uzyskać dodatkowe kilkadziesiąt złotych miesięcznie oszczędności.

  Warto też zastanowić się nad płaconym co miesiąc abonamentem telewizyjnym oraz opłatą za internet. Kiedy połączymy oba media w jeden rachunek od jednego dostawcy to jesteśmy w stanie uzyskać dużo lepsze warunki.
 2. Likwidacja leasingu. Dzisiaj wiele osób posiada auto na leasing. Oznacza to, że co miesiąc musimy płacić dużą ratę za użytkowanie auta. Warto więc rozważyć sprzedaż leasingu co na pewno znacznie zwiększy oszczędności naszego gospodarstwa domowego każdego miesiące
 3. Przełożenie dużych wydatków na inny okres. Dużo pieniędzy wydajemy na czasami niepotrzebne rzeczy takich jak nowy telefon komórkowy lub laptop. Jeżeli nasze obecne urządzenie jeszcze działa to możemy odłożyć zakup na później.
 4. Korzystanie z promocji. Duża część naszego budżetu domowego jest wydawana na codzienne zakupy w tym spożywcze. Warto więc spędzić więcej czasu w sklepie w celu poszukiwania lepszych ofert cenowych. Wiele sklepów wprowadza niższe ceny w przypadku kiedy kupimy od razu więcej niż jedno opakowanie danego produktu.

  Czasami można też zakupić dany produkt nie od markowego producenta, ale mniej znanej marki, która może być równie dobra a na pewno dużo tańsza. Bardzo popularne są też specjalne karty, które wracają dam część wydanych pieniędzy, kiedy wydamy odpowiednio dużą kwotę na nasze codzienne zakupy w tym samym sklepie.
Businessman counts a money in office
Biznes

Co daje kwota wolna od podatku?

Czy wiesz czym jest kwota wolna od podatku i co tak naprawdę oznacza ona dla ciebie, jako podatnika? Kiedy nie musisz płacić podatku dochodowego? Odpowiedzi na te wszystkie pytania znajdziesz w poniższym poradniku.

Co to jest kwota wolna od podatku?

Najprościej można powiedzieć, że jest to suma dochodów rocznych, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. W 2020 roku kwota wolna od podatku wynosi 8000 zł. Oznacza to, że jeśli ktoś zarobi w ciągu tego roku tylko 8000 zł brutto albo jeszcze mniej, nie będzie musiał płacić podatku od swoich dochodów (w tym miejscu warto zaznaczyć, że nie zwalnia go to z obowiązku złożenia rocznego zeznania podatkowego). Jeśli jednak dochód przekroczy tę kwotę, podatek zostanie naliczony.

Kogo dotyczy kwota wolna od podatku?

Kwota wolna od podatku odnosi się wyłącznie do podatników, którzy rozliczają swoje przychody za pomocą druków PIT-36 lub PIT-37 i są opodatkowani według skali podatkowej. Osoby, które osiągają przychody opodatkowane liniowo, rozliczają się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, osiągnęły przychody z kapitałów pieniężnych lub zbycia nieruchomości, albo których dochody były zwolnione z opodatkowania, nie mogą zastosować do nich kwoty wolnej od podatku.

Co zyskujemy dzięki kwocie wolnej od podatku?

Głównym celem wprowadzenia kwoty wolnej od podatku jest sprawienie, by osoby o najmniejszych dochodach nie były dodatkowo obciążane koniecznością płacenia od nich podatków. Dzięki kwocie wolnej wszyscy, sprawiedliwie, płacimy mniej podatków, ale największą korzyść na tym odnoszą właśnie biedni.

W państwach, które mają wysokie kwoty wolne od podatku, znacznie wyższe niż obecnie w Polsce, inwestuje się w ten sposób w rozwój. To ukłon przede wszystkim w stronę przedsiębiorców, którzy pozwoli rozwijają swoje biznesy. Mało kto jest w stanie od razu uzyskać takie zarobki, by spokojnie płacić podatki bez obawy o stabilność swojego biznesu. Dotyczy to zwłaszcza najmniejszych działalności. Dlatego właśnie wysoka kwota wolna od podatku umożliwia spokojny rozwój, bez konieczności długiego dokładania do niego.

Meeting of businessmen
Biznes

Kto zwołuje walne zgromadzenie akcjonariuszy?

Walne zgromadzenie akcjonariuszy spółek akcyjnych zwołuje się w kilku przypadkach. Są one określone w kodeksie spółek handlowych, albo wynikają ze statutu samej spółki. Dochodzi do niego również w przypadkach, kiedy organy uprawnione do zwoływania takich zgromadzeń uznają to za potrzebne i stosowne.

Czytaj dalej i sprawdź, jakie mogą to być przypadki, co dzieje się podczas walnych zgromadzeń i przede wszystkim – kto może zadecydować o zwołaniu zgromadzeń zwyczajnych i nadzwyczajnych.

Przedmioty obrad na walnych zgromadzeniach

Na obradach walnego zgromadzenia zazwyczaj podejmuje się takie tematy, jak rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego. Podejmuje się tam uchwały o pokrywaniu strat lub dzieleniu zysków. Podczas zgromadzenia można także udzielić członkom spółki zwolnienia z wykonywania ich obowiązków.

Zgromadzenia zwoływane są również kiedy dochodzi do zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa, albo gdy nabywana lub sprzedawana jest nieruchomość. Pozostałe przypadki wykazane są w statucie spółki.

Powiadomienie o zwołaniu zgromadzenia

Żaby doszło do walnego zgromadzenia, trzeba wydać ogłoszenie przynajmniej na trzy tygodnie przed jego terminem. Należy podać w nim miejsce, datę i godzinę zgromadzenia oraz planowany porządek obrad.

Kto ma możliwość zwołania walnego zgromadzenia?

Walne zgromadzenie zwołuje przede wszystkim zarząd spółki. I tak dzieje się w większości przypadków, jednak taką możliwość ma również Rada Nadzorcza, o ile zarząd nie zwoła go we właściwym terminie (określonym w statucie lub prawie).

Rada Nadzorcza może zwołać również zgromadzenie nadzwyczajne, jeśli stwierdzi, że występują ku temu przesłanki. Podobną możliwość mają akcjonariusze, o ile reprezentują co najmniej połowę kapitału zakładowego lub połowę głosów w spółce. Wtedy też to akcjonariusze wyznaczają, kto będzie przewodniczącym zgromadzenia.

Inne osoby mogą zwołać zgromadzenie zwyczajne lub nadzwyczajne, jeśli wspomina o tym statut spółki.

Financial advisor with clients
Biznes

Credit scoring co to?

Nie od dziś wiadomo, że banki, zanim udzielą klientowi kredytu, stosują specjalne algorytmy, by ocenić ich możliwości spłaty. Zmniejsza to ryzyko, że pożyczą pieniądze osobie, która nie będzie w stanie ich oddać.

Z algorytmem tym wiąże się pojęcie scoringu kredytowego. Czym jest scoring kredytowy klienta i czy da się przewidzieć, jak oceni nas bank?

Co to jest scoring kredytowy?

Najprościej rzecz ujmując, scoring w przypadku kredytów to system punktowej oceny klientów banku. Po zliczeniu punktów z wszystkich kategorii określających sytuację finansową klienta otrzymuje się jego scoring. Im więcej punktów otrzymał klient, tym większa szansa na to, że będzie on bezproblemowym kredytobiorcą – dla banku to znak, że można bezpiecznie pożyczyć mu pieniądze, dla klienta – informacja, że otrzyma potrzebny mu kredyt.

Jakie kryteria oceniane są przez bank?

Specjaliści banków zwracają uwagę przede wszystkim na te cechy klientów, które wiążą się z większym prawdopodobieństwem spłacenia pożyczki. Analizują też cechy osób, które miały problemy z terminową spłatą rat. Na tej podstawie wyróżniają osoby o niektórych cechach, a inne oceniają niżej.

Szczegóły mogą różnić się od siebie w zależności od banku, ale niektóre elementy pozostają te same.

Oceniane są przede wszystkim:

 • wiek klienta – czy jest to osoba, która dopiero rozpoczęła życie zawodowe, czy ktoś w średnim wieku,
 • stan cywilny i liczba osób na utrzymaniu,
 • miejsce zamieszkania – zarówno miejscowość, czy jest to miasto, czy mniejsza miejscowość, jak i to, czy kredytobiorca mieszka w wynajmowanym mieszkaniu, czy własnym domu,
 • posiadane rachunki bankowe,
 • posiadane zobowiązania – kredyty, zakupy ratalne, karty kredytowe i limity na kontach,
 • posiadane nieruchomości i ruchomości (np. samochodu, maszyn rolnych),
 • zawód wyuczony i wykonywany,
 • okres zatrudnienia na obecnym stanowisku i ogólnie w danej firmie,
 • okres zatrudnienia u poprzednich pracodawców.

Na niektóre z tych czynników nie mamy wpływu, ale o pozostałe możemy zadbać zawczasu, planując w przyszłości wzięcie kredytu.

gavel
Biznes

Jak zminimalizować ryzyko podatkowe?

Osoby prowadzące biznes na pewno zetknęły się z pojęciem ryzyka podatkowego. W ich interesie jest jednak jego unikanie. Czym jest dokładnie to ryzyko i w jaki sposób je zminimalizować?

Pojęcie ryzyka podatkowego

Ryzyko podatkowe związane jest z nieoptymalnym zarządzaniem wydatkami w biznesie, jak i z występowaniem określonych kar i sankcji.

Jeśli zarząd jakiejś działalności nie ma pewności co do podatkowych skutków podejmowanych, zaplanowanych czy zrealizowanych wcześniej operacji gospodarczych, wtedy można mówić o ryzyku podatkowym. Jest to inaczej ryzyko wystąpienia błędu, który naraża na zaległości podatkowe i co z nimi związane – odsetki, kary.

Skutki ryzyka podatkowego

Ryzyko podatkowe prowadzi do takich nieprzyjemnych i zagrażających konsekwencji, jak konieczność ponoszenia dodatkowych wydatków na opłacenie kar lub dopłacenie do podatku, utrata oszczędności firmy i niektórych przysługujących jej przywilejów. Kary wiążą się też z możliwością utraty reputacji firmy.

Z czego wynika ryzyko podatkowe i jak można je zmniejszyć

Podstawowym źródłem ryzyka finansowego są czynniki wynikające z organizacji i struktury danego przedsiębiorstwa. Przede wszystkim są to braki kompetencji pracowników, nieefektywne zarządzanie wiedzą podatkową pracowników, zły podział obowiązków, niedopełnienie formalnych wymogów wynikających z prawa podatkowego, ale także brak precyzyjnych procedur podatkowych wewnątrz firmy.

Na ryzyko podatkowe wpływają też niektóre czynniki, które są niezależne od organizacji i an które przedsiębiorstwo nie ma wpływu. Dzieje się tak, jeśli w państwie jest niestabilne prawo podatkowe, rynek jest zmienny, zmienia się również otoczenie prawne i linie orzeczeń sądów oraz interpretacje prawa podatkowego.

Żeby uniknąć problemów z fiskusem, firma musi przede wszystkim zainwestować w narzędzia do śledzenia zmian w prawie podatkowym, zwrócić uwagę na staranne prowadzenie i przechowywanie wszelkiej dokumentacji, a także zadbać o szkolenie pracowników i rozsądny podział obowiązków. Nie bez znaczenia jest także odpowiednie zaplecze informatyczne, w tym dbałość o bezpieczeństwo przechowywanych danych i stabilność systemów komputerowych.

Waitress swiping credit card on pos
Biznes

Co to jest podatek akcyzowy?

Z akcyzą mają do czynienia wszyscy, którzy kupują alkohol i papierowy. Mało kto jednak wie, że ten rodzaj podatku nakładany jest również na… gry karciane i węgiel. Dowiedz się więcej o podatku akcyzowym i przekonaj się, czy również go nie płacisz.

Czym jest akcyza i czemu służy?

Akcyza jest podatkiem pośrednim, czyli nie pobieranym bezpośrednio, ani nie płaconym w urzędzie skarbowym, ale opłacanym w momencie kupowania jakiegoś dobra.

Nakładana jest na wybrane towary, aby ograniczyć ich spożywanie albo ze względu na możliwość wysokiej akumulacji zysku, dzięki czemu staje się łatwym wpływem dla budżetu państwa, ponieważ dotyczy dóbr, z których korzysta się powszechnie (jak paliwa, węgiel) i które masowo się konsumuje (jak używki).

Tak jak wspomniano wcześniej, akcyza może mieć działanie restrykcyjne, czyli ograniczające popyt na rozmaite produkty, które są szkodliwe – tak jest w przypadku napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych. W przypadku tych ostatnich w wielu krajach akcyza stanowi nawet 75% ceny końcowej paczki papierosów.

Zasady opodatkowania akcyzą

W Polsce, ze względu na członkostwo w Unii Europejskiej, przepisy dotyczące akcyzy są dostosowane do przepisów wspólnotowych. W przepisach tych założono jednak pewien zakres swobody, w związku z czym każdy członek UE może dostosowywać wysokość stawek akcyzy do warunków w swoim państwie.

Stawkę akcyzową podaje się zawsze w kwocie na jednostkę wyrobu/dobra. Jest to procent ceny wyroby lub jego maksymalnej ceny detalicznej.

Pozostałe produkty objęte akcyzą

Podatki akcyzowe, oprócz używek i paliw dotyczą również takich przedmiotów niezharmonizowanych, jak perfumy i kosmetyki. Nakładane są również na samochody osobowe przed pierwszą rejestracją. Wysokość podatku dla samochodów określana jest w zależności od pojemności ich silnika. Za auta z silnikiem o pojemności do 2000 cm3 akcyza wynosi 3,1 procent ich wartości rynkowej (z systemu Eurotax). W przypadku samochodów o pojemności ponad 200 cm3 jest to 18,6 procent.

Businessman with magnifying glass reading documents
Biznes

Jak uzyskać numer NIP?

Numer NIP jest niezbędny dla wszystkich, którzy zamierzają założyć własną firmę. Jak uzyskać taki numer, jaki wniosek złożyć do Urzędu Skarbowego o jego nadanie – odpowiedzi znajdziesz w tym poradniku.

Czym jest numer NIP?

NIP, czyli Numer Identyfikacji Podatkowej to dziesięć cyfr, które przypisane są do jednej firmy lub osoby. Składające się na niego cyfry nie są losowym ciągiem:

 • pierwsze trzy oznaczają urząd skarbowy, w którym zarejestrował się podatnik,
 • sześć kolejnych to indywidualny numer podatnika nadany przez urząd,
 • ostatnia cyfra to cyfra kontrolna, wyliczana specjalnym algorytmem na podstawie wcześniejszych cyfr.

Numer NIP służy on do prawidłowego oznaczania dokumentów związanych ze zobowiązaniami podatkowymi w celu prawidłowego rozliczenia VAT, jest to również sposób ewidencji podatników i płatników składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

Numer ten jest przyporządkowany do osób fizycznych na całe życie, a do podmiotów gospodarczych na cały okres prowadzenia działalności.

Jak otrzymać własny numer NIP?

Aby uzyskać własny Numer Identyfikacji Podatkowej, można postąpić na dwa sposoby. Osoby, które zakładają działalność gospodarczą mogą po prostu zarejestrować ją na stronie CEIDG i przy wypełnianiu formularzu zaznaczyć opcję, że nie posiadają jeszcze numeru NIP. Wtedy zostanie on wygenerowany automatycznie.

Osoby, które chcą mieć NIP, ale jeszcze nie zakładają działalności, mogą złożyć wniosek o jego nadanie do urzędu skarbowego właściwego ze względu na swoje miejsce stałego zamieszkania. Wniosek składa się na dokumencie oznaczonym jako NIP-3 (dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej).

Można pobrać i złożyć go osobiście, ale można też skorzystać z drogi elektronicznej, przesyłając go mailem, albo specjalną elektroniczną skrzynką podawczą, jeśli z takiej korzysta dany urząd. Uwaga – jest to jednak możliwe tylko dla osób, które posiadają podpis elektroniczny.

Urząd odpowie na wniosek w formie decyzji administracyjnej, przekazując zgłaszającemu jego indywidualny numer.

Credit card and mobile payment
Biznes

Zakupy grupowe – co to jest?

Pojawienie się na rynku zakupów grupowych wprowadziło rewolucję w świecie handlu internetowego. Na czym polega fenomen zakupów grupowych, jak z nich korzystać i czy to naprawdę się opłaca?

Sposób na pozyskanie dużych grup klientów

Dzięki zakupom grupowym, obsługiwanym przez specjalne serwisy, sklepy internetowe lub usługodawcy mogą pozyskać jednorazowo całą grupę klientów na swoje usługi. Oferują je często w bardzo obniżonych cenach, nawet na granicy opłacalności, co jednak daje im możliwość pozyskania nowych klientów i być może – przekonania ich do swoich usług. To także sposób na zachowanie ciągłości zamówień i ruchu i w biznesie.

Dla samych klientów zakupy grupowe są szansą na kupno towarów lub usług dużo tańszych niż normalnie. Dzięki takim zakupom są w stanie poznać nowe miejsca, firmy, sprzedawców i skorzystać z usług, z jakich wcześniej nie korzystali, bo były dla nich np. niedostępne finansowo.

Kto najczęściej promuje się w zakupach grupowych

Aktualnie na serwisach zakupów grupowych swoje usługi najczęściej wystawiają firmy działające lokalnie, takie jak restauracje, gabinety kosmetyczne, salony fryzjerskie, masażyści czy serwisy samochodowe.

W części dostępnej dla klientów z całego kraju można spotkać za to wiele ofert kursów internetowych czy sklepów internetowych sprzedających odzież lub biżuterię. Niestety dla niektórych usługodawców i firm możliwość wystawienia tam swoich usług jest niedostępna, ponieważ mogą oni zaoferować rabaty maksymalnie w wysokości 5 – 10%, a nie 50%, jak zalecają same serwisy.

Serwisy, w których można skorzystać z zakupów grupowych

Najpopularniejszymi w Polsce serwisami, które pośredniczą między sprzedawcami a kupującymi, organizując zakupy grupowe, są:

 • Groupon (który w pewnych kręgach jest już synonimem takich zakupów),
 • MyDeal,
 • Gruper,
 • Grupeo,
 • GoDealla.

Na pierwszej fali popularności zakupów grupowych, czyli w 2010 – 2011 roku powstało ponad 180 takich portali, z których obecnie pozostało mniej niż 40.