Businessman counts a money in office
Biznes

Co daje kwota wolna od podatku?

Czy wiesz czym jest kwota wolna od podatku i co tak naprawdę oznacza ona dla ciebie, jako podatnika? Kiedy nie musisz płacić podatku dochodowego? Odpowiedzi na te wszystkie pytania znajdziesz w poniższym poradniku.

Co to jest kwota wolna od podatku?

Najprościej można powiedzieć, że jest to suma dochodów rocznych, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. W 2020 roku kwota wolna od podatku wynosi 8000 zł. Oznacza to, że jeśli ktoś zarobi w ciągu tego roku tylko 8000 zł brutto albo jeszcze mniej, nie będzie musiał płacić podatku od swoich dochodów (w tym miejscu warto zaznaczyć, że nie zwalnia go to z obowiązku złożenia rocznego zeznania podatkowego). Jeśli jednak dochód przekroczy tę kwotę, podatek zostanie naliczony.

Kogo dotyczy kwota wolna od podatku?

Kwota wolna od podatku odnosi się wyłącznie do podatników, którzy rozliczają swoje przychody za pomocą druków PIT-36 lub PIT-37 i są opodatkowani według skali podatkowej. Osoby, które osiągają przychody opodatkowane liniowo, rozliczają się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, osiągnęły przychody z kapitałów pieniężnych lub zbycia nieruchomości, albo których dochody były zwolnione z opodatkowania, nie mogą zastosować do nich kwoty wolnej od podatku.

Co zyskujemy dzięki kwocie wolnej od podatku?

Głównym celem wprowadzenia kwoty wolnej od podatku jest sprawienie, by osoby o najmniejszych dochodach nie były dodatkowo obciążane koniecznością płacenia od nich podatków. Dzięki kwocie wolnej wszyscy, sprawiedliwie, płacimy mniej podatków, ale największą korzyść na tym odnoszą właśnie biedni.

W państwach, które mają wysokie kwoty wolne od podatku, znacznie wyższe niż obecnie w Polsce, inwestuje się w ten sposób w rozwój. To ukłon przede wszystkim w stronę przedsiębiorców, którzy pozwoli rozwijają swoje biznesy. Mało kto jest w stanie od razu uzyskać takie zarobki, by spokojnie płacić podatki bez obawy o stabilność swojego biznesu. Dotyczy to zwłaszcza najmniejszych działalności. Dlatego właśnie wysoka kwota wolna od podatku umożliwia spokojny rozwój, bez konieczności długiego dokładania do niego.

Meeting of businessmen
Biznes

Kto zwołuje walne zgromadzenie akcjonariuszy?

Walne zgromadzenie akcjonariuszy spółek akcyjnych zwołuje się w kilku przypadkach. Są one określone w kodeksie spółek handlowych, albo wynikają ze statutu samej spółki. Dochodzi do niego również w przypadkach, kiedy organy uprawnione do zwoływania takich zgromadzeń uznają to za potrzebne i stosowne.

Czytaj dalej i sprawdź, jakie mogą to być przypadki, co dzieje się podczas walnych zgromadzeń i przede wszystkim – kto może zadecydować o zwołaniu zgromadzeń zwyczajnych i nadzwyczajnych.

Przedmioty obrad na walnych zgromadzeniach

Na obradach walnego zgromadzenia zazwyczaj podejmuje się takie tematy, jak rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego. Podejmuje się tam uchwały o pokrywaniu strat lub dzieleniu zysków. Podczas zgromadzenia można także udzielić członkom spółki zwolnienia z wykonywania ich obowiązków.

Zgromadzenia zwoływane są również kiedy dochodzi do zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa, albo gdy nabywana lub sprzedawana jest nieruchomość. Pozostałe przypadki wykazane są w statucie spółki.

Powiadomienie o zwołaniu zgromadzenia

Żaby doszło do walnego zgromadzenia, trzeba wydać ogłoszenie przynajmniej na trzy tygodnie przed jego terminem. Należy podać w nim miejsce, datę i godzinę zgromadzenia oraz planowany porządek obrad.

Kto ma możliwość zwołania walnego zgromadzenia?

Walne zgromadzenie zwołuje przede wszystkim zarząd spółki. I tak dzieje się w większości przypadków, jednak taką możliwość ma również Rada Nadzorcza, o ile zarząd nie zwoła go we właściwym terminie (określonym w statucie lub prawie).

Rada Nadzorcza może zwołać również zgromadzenie nadzwyczajne, jeśli stwierdzi, że występują ku temu przesłanki. Podobną możliwość mają akcjonariusze, o ile reprezentują co najmniej połowę kapitału zakładowego lub połowę głosów w spółce. Wtedy też to akcjonariusze wyznaczają, kto będzie przewodniczącym zgromadzenia.

Inne osoby mogą zwołać zgromadzenie zwyczajne lub nadzwyczajne, jeśli wspomina o tym statut spółki.

Financial advisor with clients
Biznes

Credit scoring co to?

Nie od dziś wiadomo, że banki, zanim udzielą klientowi kredytu, stosują specjalne algorytmy, by ocenić ich możliwości spłaty. Zmniejsza to ryzyko, że pożyczą pieniądze osobie, która nie będzie w stanie ich oddać.

Z algorytmem tym wiąże się pojęcie scoringu kredytowego. Czym jest scoring kredytowy klienta i czy da się przewidzieć, jak oceni nas bank?

Co to jest scoring kredytowy?

Najprościej rzecz ujmując, scoring w przypadku kredytów to system punktowej oceny klientów banku. Po zliczeniu punktów z wszystkich kategorii określających sytuację finansową klienta otrzymuje się jego scoring. Im więcej punktów otrzymał klient, tym większa szansa na to, że będzie on bezproblemowym kredytobiorcą – dla banku to znak, że można bezpiecznie pożyczyć mu pieniądze, dla klienta – informacja, że otrzyma potrzebny mu kredyt.

Jakie kryteria oceniane są przez bank?

Specjaliści banków zwracają uwagę przede wszystkim na te cechy klientów, które wiążą się z większym prawdopodobieństwem spłacenia pożyczki. Analizują też cechy osób, które miały problemy z terminową spłatą rat. Na tej podstawie wyróżniają osoby o niektórych cechach, a inne oceniają niżej.

Szczegóły mogą różnić się od siebie w zależności od banku, ale niektóre elementy pozostają te same.

Oceniane są przede wszystkim:

 • wiek klienta – czy jest to osoba, która dopiero rozpoczęła życie zawodowe, czy ktoś w średnim wieku,
 • stan cywilny i liczba osób na utrzymaniu,
 • miejsce zamieszkania – zarówno miejscowość, czy jest to miasto, czy mniejsza miejscowość, jak i to, czy kredytobiorca mieszka w wynajmowanym mieszkaniu, czy własnym domu,
 • posiadane rachunki bankowe,
 • posiadane zobowiązania – kredyty, zakupy ratalne, karty kredytowe i limity na kontach,
 • posiadane nieruchomości i ruchomości (np. samochodu, maszyn rolnych),
 • zawód wyuczony i wykonywany,
 • okres zatrudnienia na obecnym stanowisku i ogólnie w danej firmie,
 • okres zatrudnienia u poprzednich pracodawców.

Na niektóre z tych czynników nie mamy wpływu, ale o pozostałe możemy zadbać zawczasu, planując w przyszłości wzięcie kredytu.

gavel
Biznes

Jak zminimalizować ryzyko podatkowe?

Osoby prowadzące biznes na pewno zetknęły się z pojęciem ryzyka podatkowego. W ich interesie jest jednak jego unikanie. Czym jest dokładnie to ryzyko i w jaki sposób je zminimalizować?

Pojęcie ryzyka podatkowego

Ryzyko podatkowe związane jest z nieoptymalnym zarządzaniem wydatkami w biznesie, jak i z występowaniem określonych kar i sankcji.

Jeśli zarząd jakiejś działalności nie ma pewności co do podatkowych skutków podejmowanych, zaplanowanych czy zrealizowanych wcześniej operacji gospodarczych, wtedy można mówić o ryzyku podatkowym. Jest to inaczej ryzyko wystąpienia błędu, który naraża na zaległości podatkowe i co z nimi związane – odsetki, kary.

Skutki ryzyka podatkowego

Ryzyko podatkowe prowadzi do takich nieprzyjemnych i zagrażających konsekwencji, jak konieczność ponoszenia dodatkowych wydatków na opłacenie kar lub dopłacenie do podatku, utrata oszczędności firmy i niektórych przysługujących jej przywilejów. Kary wiążą się też z możliwością utraty reputacji firmy.

Z czego wynika ryzyko podatkowe i jak można je zmniejszyć

Podstawowym źródłem ryzyka finansowego są czynniki wynikające z organizacji i struktury danego przedsiębiorstwa. Przede wszystkim są to braki kompetencji pracowników, nieefektywne zarządzanie wiedzą podatkową pracowników, zły podział obowiązków, niedopełnienie formalnych wymogów wynikających z prawa podatkowego, ale także brak precyzyjnych procedur podatkowych wewnątrz firmy.

Na ryzyko podatkowe wpływają też niektóre czynniki, które są niezależne od organizacji i an które przedsiębiorstwo nie ma wpływu. Dzieje się tak, jeśli w państwie jest niestabilne prawo podatkowe, rynek jest zmienny, zmienia się również otoczenie prawne i linie orzeczeń sądów oraz interpretacje prawa podatkowego.

Żeby uniknąć problemów z fiskusem, firma musi przede wszystkim zainwestować w narzędzia do śledzenia zmian w prawie podatkowym, zwrócić uwagę na staranne prowadzenie i przechowywanie wszelkiej dokumentacji, a także zadbać o szkolenie pracowników i rozsądny podział obowiązków. Nie bez znaczenia jest także odpowiednie zaplecze informatyczne, w tym dbałość o bezpieczeństwo przechowywanych danych i stabilność systemów komputerowych.

Waitress swiping credit card on pos
Biznes

Co to jest podatek akcyzowy?

Z akcyzą mają do czynienia wszyscy, którzy kupują alkohol i papierowy. Mało kto jednak wie, że ten rodzaj podatku nakładany jest również na… gry karciane i węgiel. Dowiedz się więcej o podatku akcyzowym i przekonaj się, czy również go nie płacisz.

Czym jest akcyza i czemu służy?

Akcyza jest podatkiem pośrednim, czyli nie pobieranym bezpośrednio, ani nie płaconym w urzędzie skarbowym, ale opłacanym w momencie kupowania jakiegoś dobra.

Nakładana jest na wybrane towary, aby ograniczyć ich spożywanie albo ze względu na możliwość wysokiej akumulacji zysku, dzięki czemu staje się łatwym wpływem dla budżetu państwa, ponieważ dotyczy dóbr, z których korzysta się powszechnie (jak paliwa, węgiel) i które masowo się konsumuje (jak używki).

Tak jak wspomniano wcześniej, akcyza może mieć działanie restrykcyjne, czyli ograniczające popyt na rozmaite produkty, które są szkodliwe – tak jest w przypadku napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych. W przypadku tych ostatnich w wielu krajach akcyza stanowi nawet 75% ceny końcowej paczki papierosów.

Zasady opodatkowania akcyzą

W Polsce, ze względu na członkostwo w Unii Europejskiej, przepisy dotyczące akcyzy są dostosowane do przepisów wspólnotowych. W przepisach tych założono jednak pewien zakres swobody, w związku z czym każdy członek UE może dostosowywać wysokość stawek akcyzy do warunków w swoim państwie.

Stawkę akcyzową podaje się zawsze w kwocie na jednostkę wyrobu/dobra. Jest to procent ceny wyroby lub jego maksymalnej ceny detalicznej.

Pozostałe produkty objęte akcyzą

Podatki akcyzowe, oprócz używek i paliw dotyczą również takich przedmiotów niezharmonizowanych, jak perfumy i kosmetyki. Nakładane są również na samochody osobowe przed pierwszą rejestracją. Wysokość podatku dla samochodów określana jest w zależności od pojemności ich silnika. Za auta z silnikiem o pojemności do 2000 cm3 akcyza wynosi 3,1 procent ich wartości rynkowej (z systemu Eurotax). W przypadku samochodów o pojemności ponad 200 cm3 jest to 18,6 procent.

Businessman with magnifying glass reading documents
Biznes

Jak uzyskać numer NIP?

Numer NIP jest niezbędny dla wszystkich, którzy zamierzają założyć własną firmę. Jak uzyskać taki numer, jaki wniosek złożyć do Urzędu Skarbowego o jego nadanie – odpowiedzi znajdziesz w tym poradniku.

Czym jest numer NIP?

NIP, czyli Numer Identyfikacji Podatkowej to dziesięć cyfr, które przypisane są do jednej firmy lub osoby. Składające się na niego cyfry nie są losowym ciągiem:

 • pierwsze trzy oznaczają urząd skarbowy, w którym zarejestrował się podatnik,
 • sześć kolejnych to indywidualny numer podatnika nadany przez urząd,
 • ostatnia cyfra to cyfra kontrolna, wyliczana specjalnym algorytmem na podstawie wcześniejszych cyfr.

Numer NIP służy on do prawidłowego oznaczania dokumentów związanych ze zobowiązaniami podatkowymi w celu prawidłowego rozliczenia VAT, jest to również sposób ewidencji podatników i płatników składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

Numer ten jest przyporządkowany do osób fizycznych na całe życie, a do podmiotów gospodarczych na cały okres prowadzenia działalności.

Jak otrzymać własny numer NIP?

Aby uzyskać własny Numer Identyfikacji Podatkowej, można postąpić na dwa sposoby. Osoby, które zakładają działalność gospodarczą mogą po prostu zarejestrować ją na stronie CEIDG i przy wypełnianiu formularzu zaznaczyć opcję, że nie posiadają jeszcze numeru NIP. Wtedy zostanie on wygenerowany automatycznie.

Osoby, które chcą mieć NIP, ale jeszcze nie zakładają działalności, mogą złożyć wniosek o jego nadanie do urzędu skarbowego właściwego ze względu na swoje miejsce stałego zamieszkania. Wniosek składa się na dokumencie oznaczonym jako NIP-3 (dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej).

Można pobrać i złożyć go osobiście, ale można też skorzystać z drogi elektronicznej, przesyłając go mailem, albo specjalną elektroniczną skrzynką podawczą, jeśli z takiej korzysta dany urząd. Uwaga – jest to jednak możliwe tylko dla osób, które posiadają podpis elektroniczny.

Urząd odpowie na wniosek w formie decyzji administracyjnej, przekazując zgłaszającemu jego indywidualny numer.

Credit card and mobile payment
Biznes

Zakupy grupowe – co to jest?

Pojawienie się na rynku zakupów grupowych wprowadziło rewolucję w świecie handlu internetowego. Na czym polega fenomen zakupów grupowych, jak z nich korzystać i czy to naprawdę się opłaca?

Sposób na pozyskanie dużych grup klientów

Dzięki zakupom grupowym, obsługiwanym przez specjalne serwisy, sklepy internetowe lub usługodawcy mogą pozyskać jednorazowo całą grupę klientów na swoje usługi. Oferują je często w bardzo obniżonych cenach, nawet na granicy opłacalności, co jednak daje im możliwość pozyskania nowych klientów i być może – przekonania ich do swoich usług. To także sposób na zachowanie ciągłości zamówień i ruchu i w biznesie.

Dla samych klientów zakupy grupowe są szansą na kupno towarów lub usług dużo tańszych niż normalnie. Dzięki takim zakupom są w stanie poznać nowe miejsca, firmy, sprzedawców i skorzystać z usług, z jakich wcześniej nie korzystali, bo były dla nich np. niedostępne finansowo.

Kto najczęściej promuje się w zakupach grupowych

Aktualnie na serwisach zakupów grupowych swoje usługi najczęściej wystawiają firmy działające lokalnie, takie jak restauracje, gabinety kosmetyczne, salony fryzjerskie, masażyści czy serwisy samochodowe.

W części dostępnej dla klientów z całego kraju można spotkać za to wiele ofert kursów internetowych czy sklepów internetowych sprzedających odzież lub biżuterię. Niestety dla niektórych usługodawców i firm możliwość wystawienia tam swoich usług jest niedostępna, ponieważ mogą oni zaoferować rabaty maksymalnie w wysokości 5 – 10%, a nie 50%, jak zalecają same serwisy.

Serwisy, w których można skorzystać z zakupów grupowych

Najpopularniejszymi w Polsce serwisami, które pośredniczą między sprzedawcami a kupującymi, organizując zakupy grupowe, są:

 • Groupon (który w pewnych kręgach jest już synonimem takich zakupów),
 • MyDeal,
 • Gruper,
 • Grupeo,
 • GoDealla.

Na pierwszej fali popularności zakupów grupowych, czyli w 2010 – 2011 roku powstało ponad 180 takich portali, z których obecnie pozostało mniej niż 40.

Calculating expenses
Ekonomia

W jaki sposób powstaje zobowiązanie podatkowe?

Zobowiązanie podatkowe, czyli zobowiązanie do zapłacenia podatku może dotyczyć każdego z nas. Czym właściwie jest, kiedy powstaje i jakie mamy w związku z tym obowiązki?

Czym jest zobowiązanie podatkowe?

Zobowiązanie podatkowe jest często mylone z obowiązkiem podatkowym, jednak jest to błąd – te dwa pojęcia powinny być używane rozdzielne.

Główną różnicą między nimi jest to, że obowiązek podatkowy ma nieskonkretyzowany charakter – nie zawsze fakt, że na danej osobie ciąży obowiązek podatkowy musi wiązać się z koniecznością jego opłacenia. Istnieją bowiem ulgi podatkowe i instytucja przedawnienia, które mogą doprowadzić do zniwelowania konieczności opłaty. Istnienie obowiązku podatkowego oznacza jednak obowiązek złożenia deklaracji lub informacji podatkowej.

Żeby powstało zobowiązanie podatkowe najpierw musi powstać obowiązek podatkowy. Jest to więc w pewnym sensie konkretyzacja obowiązku podatkowego oznaczająca, że należy go opłacić.

Kiedy powstaje zobowiązanie podatkowe?

Ordynacja podatkowa opisuje sposoby powstawania zobowiązań podatkowych. W pierwszym paragrafie artykułu 21 wymienia, że zobowiązanie to powstaje z dniem doręczenia decyzji organu podatkowego, w której wymieniona jest wielkość tego zobowiązania lub w dniu zaistnienia zdarzenia, które ustawa podatkowa wiąże z powstaniem takiego zobowiązania.

Zobowiązania powstające w wyniku istnienia prawa to między innymi podatek dochodowy, akcyza, VAT. Wysokość i sposób obliczania tych zobowiązań wymieniony jest w odpowiedniej ustawie i może być obliczane albo przez samego podatnika, albo przez płatnika, który ten podatek pobiera.

Kiedy zobowiązanie podatkowe może wygasnąć?

Istnieją sytuacje, w których zobowiązanie podatkowe może wygasnąć. Dotyczy to po pierwsze sytuacji, w której podatek został zapłacony lub pobrany przez płatnika czy inkasenta, ale także w sytuacji, gdy go potrącono, zaliczono nadpłatę lub zwrot podatku albo przejęto własność rzeczy, praw majątkowych, nieruchomości lub prawa majątkowych kiedy podatnik nie mógł lub nie chciał sam uregulować zobowiązań.

Female carpenter counting money, top view
Ekonomia

Gdzie trafia podatek VAT?

Podatek VAT wprowadzono w Polsce w 1993 i jest to jeden z najpowszechniejszych podatków, który dotyczy zarówno sprzedawców, jak i nabywców. Dowiedz się więcej o tym podatku i sprawdź, gdzie trafiają pieniądze, które na niego przeznaczasz.

Czym jest podatek VAT?

Podatek VAT to tak naprawdę potoczna nazwa – prawidłową nazwą tej daniny jest podatek od towarów i usług. Jego wartość doliczana jest do wartości netto przedmiotów i usług podlegających transakcjom kupna i sprzedaży. W praktyce kwota tego podatku przerzucana jest na kupującego. Jego wysokość można obliczyć na podstawie wzoru: cena netto x stawka podatku VAT.

Gdzie trafiają środki z podatku VAT?

Pieniądze z podatku VAT w całości trafiają do Skarbu Państwa. Ponieważ podatek ten jest podatkiem konsumpcyjnym, to państwo zarabia tym więcej, im więcej ludzie i podmioty gospodarcze wydają na konsumpcję. Dochody z VAT wnoszą do Skarbu Państwa niemal 50% wpływów podatkowych.

Ze środków tych finansowanych jest wiele rodzajów zadań, jakie podejmuje państwo, żeby zaspokoić potrzeby społeczne, ale także gospodarcze. Są to między innymi takie działalności, jak:

 • ubezpieczenia społeczne,
 • wspieranie rodziny,
 • pomoc i integracja społeczna,
 • system ochrony zdrowia, dostęp do świadczeń medycznych i ratownictwa,
 • zarządzanie finansami państwa,
 • edukacja i wychowanie, czyli m.in. działanie szkół,
 • polityka rolna, ochrona zwierząt i wspieranie produkcji rolnej,
 • wspieranie transportu drogowego, kolejowego, morskiego i lotniczego,
 • bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne państwa,
 • funkcjonowanie sądów i więzień,
 • nauka polska: prowadzenie badań, wspieranie projektów, promocja nauki
 • polityka gospodarcza, w tym dbanie o wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki,
 • ochrona środowiska,
 • obsługa administracyjna,
 • działania związane z rynkiem pracy, jak np. eliminacja bezrobocia,
 • gospodarka przestrzenna i budownictwo,
 • wspieranie kultury i działalności artystycznej,
 • tworzenie infrastruktury sportowej,
 • polityka zagraniczna kraju.

To oczywiście nie wszystko.

Car insurance
Ekonomia

Podatek akcyzowy – gdzie płacić?

Osoby, które sprowadzają auto z zagranicy, muszą liczyć się z koniecznością opłacenia podatku akcyzowego. Gdzie go wpłacić i jaka będzie jego wysokość – przeczytaj w naszym poradniku.

Czym jest podatek akcyzowy i ile wynosi?

Akcyza jest rodzajem podatku, który dotyczy kilku rodzajów dóbr. Oprócz używek czy paliw nakładana jest również na samochody osobowe, które są sprowadzane z zagranicy i rejestrowane w Polsce, niezależnie od tego, czy są to auta nowe, czy używane.

Wysokość akcyzy uzależniona jest od wielkości silnika danego samochodu. W Polsce obowiązują aktualnie dwie stawki akcyzy:

3,1% dla aut z silnikami o pojemności nieprzekraczającej 200 cm3,

18,6% dla aut z silnikiem o pojemności od 2001 cm3 do 3500 cm3.

Dobra wiadomość dla miłośników aut hybrydowych – niższa stawka akcyzy

Osoby, które sprowadzają z zagranicy auta hybrydowe, mogą cieszyć się z nowelizacji ustawy akcyzowej, która sprawia, że podatek za takie pojazdy jest obecnie o połowę niższy. Oto jak kształtują się opłaty dla hybryd:

 • hybrydy HEV z silnikiem do 2000 cm3 – akcyza wyniesie 1,55%, z silnikiem ponad 2000 cm3 – 9,3%,
 • hybrydy MHEW z silnikiem do 2000 cm3 – 1,55%, powyżej 200 cm3 – 9,3%,
 • hybrydy plug-in z silnikiem do 2000 cm3 są całkowicie zwolnione z akcyzy, powyżej 2000 cm3 wynosi ona 9,3%,
 • auta elektryczne REX z silnikiem do 2000 cm3 – zwolnione z akcyzy, powyżej 200 cm3 – 9,3%.

Gdzie i jak płaci się podatek akcyzowy?

Do niedawna akcyzę za auta płaciliśmy w Urzędzie Celnym, teraz jednak można robić to w Urzędzie Skarbowym, co jest znacznym ułatwieniem, zwłaszcza że można zrobić to przez internet. W tym celu wystarczy pobrać wniosek z Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo – Celnych, opłacić podatek i pobrać zaświadczenie o jego wpłaceniu.

Do 14 dni po wpłacie akcyzy trzeba też złożyć dokument AKC-U. Składa go osobno każdy współwłaściciel samochodu, razem z umową kupna, dowodem opłacenia akcyzy, dowodem rejestracyjnym i kartą pojazdu oraz potwierdzeniem opłacenia podatku od czynności cywilno-prawnych.